Leden v Proseticích

Ke konci měsíce prosince se u nás ve středisku konala vánoční besídka. Pojali jsme jí jako oslavu Ježíšových narozenin. Rozdělení do skupinek jsme sestavovali různé tématické divadelní, výtvarné a pěvecké scénky. Obraz Panny Marie, Josefa a Ježíše, který byl dětmi vytvořen nám zdobí hernu.

Konalo se také přespání ve středisku, zaměřené na prevenci šikany, kyberšikany a násilí obecně. Na tuto akci byl pozván také policista, který s dětmi na tato témata diskutoval a pouštěl video projekci.

Zúčastnili jsme se také vánoční besídky v dětském domově v Tuchlově. Akce probíhala formou diskotéky, různých soutěží a vystupování.

Hned po novém roce jsme s dětmi ve středisku oslavili silvestrovskou diskotékou nový rok. Hráli jsme různé scénky týkající se příchodu nového roku, připravili si občerstvení formou jednohubek a chlebíčků a o půlnoci na přesunutých hodinách jsme si připili dětským šampaňským.

Lucie Rupprichová

 

Fotky z akcí