Leden v Trnovanech

Uspořádané akce v lednu ve Středisku Trnovany

Dne 14.ledna 2010 se v SSŠT uskutečnila plánovaná preventivní akce připravená a moderovaná pracovnicí preventivně informační skupiny Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Teplicích,  paní Novotnou.  Ta si připravila dva identicky koncipované bloky přednášky a videa, určené zvlášť pro chlapce a dívky od 10 let věku. 

     Tématem  byla  problematika prevence proti sexuálnímu zneužívání.  Účastníci byli seznámeni s případy sexuálního obtěžování a napadení,  bylo jim předáno poučení a doporučení jak se chovat v podobných situacích,  na koho se obrátit v případě potíží a nouze,  kde nebo komu obtěžování nebo napadení oznámit.  V průběhu diskuze byli účastníci seznámeni také s otázkou vzniku trestní odpovědností v případech pohlavního zneužívání a mravnostních deliktů namířených proti dětem a mladým lidem obecně.  Účast chlapců byla nepoměrně větší než u dívek.  Po ukončení přednášky byl rámcově dojednán cyklus dalších přednášek (pro skupinu starších dětí a mládeže),  a to opětovně pod patronací Policie České republiky,  tentokráte na téma základní právní povědomí,  problematika patologického hráčství (gamblerství) a jiných závislostí. 

     První a třetí týden v měsíci lednu jsme,  jak se tomu již stalo tradicí,  podnikli další ze sportovních aktivit – plavání v plavecké hale v Teplicích.  S odstupem času lze říci,  že pravidelné plavání se stalo velmi oblíbeným pro řadu z dětí navštěvujících SSŠT,  a naši návštěvníci k odpoledním stráveným pobytem v plavecké hale přistupují se zaujetím. 

    Lednová,  pro většinu z nás překvapivě objemná sněhová nadílka,  se stala příležitostí pro jednu z vítaných činností na sněhu,  a to bobování na mírném svahu za areálem Luny v Trnovanech.  Tyto zimní radovánky jsou oblíbené u těch nejmenších,  a proto jsme v rámci sociální práce s rodinami takto strávili dvě dopoledne s dětmi,  kterým se věnujeme pravidelně po dva dny v týdnu v Klubu Předškolák.

V sobotu 16.1. jsme s několika dětmi vyrazili na běžky. Protože to bylo jejich první seznámení s běžkami, nejeli jsme na hory, jak jsme měli původně v plánu, ale učili jsme je to v Teplicích na Třešňovce. Pro děti to byl pozitivní zážitek, protože dvě děti se poté přihlásili na běžkování o jarních prázdninách.