Lední medvěd přivítal účastníky konference

Ve dnech 23. a 24. září 2013 uspořádalo naše středisko ve spolupráci se Salesiánskou provincií Praha celostátní konferenci v hotelu Payer na téma „Výchova a vzdělávání romských dětí“. Zúčastnilo se jí přes 40 sociálních pracovníků a pedagogů z partnerských salesiánských středisek v Ostravě, Havířově, Českých Budějovicích, Plzni a bulharské Staré Zagory. Seminář měl za cíl vyměnit si dobré zkušenosti se začleňováním romské menšiny do majoritní společnosti.

Účastníky konference přivítala na počest teplického rodáka Julia Payera česká polárnice Alexandra Bernardová. S tématem konference je úzce spjata, sama se dříve jako teplická rodačka zapojovala do činnosti salesiánů pro romské děti.

„Máme obavy z protiromských demonstrací v některých městech,“ přiblížil smysl konference Mgr. Ladislav Nádvorník, ředitel salesiánského střediska, „a chceme se poučit ze zkušenosti druhých. Našim partnerům v Českých Budějovicích se například povedlo iniciovat tzv. kulatý stůl ze zástupců města, neziskových organizací, Policie ČR i dalších složek. Konkrétními kroky tak přispěli ke zklidnění situace na sídlišti Máj.“

Do konference přispěli odborníci v oblasti výchovy a vzdělávání romských dětí. Vysokoškolský pedagog Mgr. Pavel Kuchař, Ph. D. se zamýšlel nad otázkou romské integrace: „První předpoklad je, aby Romové věděli, kdo jsou a znali svou identitu. Druhý bod vyžaduje aktivní účast Romů na překonání své izolace. Nutným předpokladem k tomu je však třetí bod – aktivní vytváření podmínek ze strany vlády a majoritní společnosti.“  Jeho slova podpořila svojí sedmnáctiletou praxí v terénu v Ostravě i romistka Mgr. Iva Pellarová: „Hodnoty Romů jsou jiné, ale je možné je pochopit. Když se budeme řídit jen podle našich majoritních vzorců, nebude to fungovat.“

Účastníci hodnotili jako velmi přínosné také zkušenosti Mgr. Marie Gottfriedové, ředitelky Základní školy v Trmicích. Vyplývá z nich, že zásadní pro úspěch při výchově a vzdělávání (nejen) romských dětí je spolupráce s celou  jejich rodinou. Konference byla zakončena přednáškou Doc. Michala Kaplánka, Th.D., ředitele Vyšší odborné školy sociálně-pedagogické a teologické JABOK v Praze. Ve svém příspěvku vyzdvihl potřebu reflektovat v sociální a pedagogické praxi i specifickou spiritualitu Romů.