Letní tábor pro děti

Dne 7. 7. 2012 se v prosetickém středisku sešlo 8 dětí, které jely na letní tábor do Tisé. Z Luny se k nim přidalo dalších pět dětí. Tento tábor byl první, na kterém se obě střediska spojila a jela na letní tábor společně.

Ve vlaku se děti seznámily a hrály společně hry, aby se poznaly. Po příjezdu  na místo se ubytovaly a vybalily.  Před večeří přijela vzácná návštěva: Josef Bosco, prapříbuzný Dona Boska.  Vyprávěl dětem o tom, jaký byl Don Bosco a jak vychovával děti. Po večeři Josef dětem oznámil, že s nimi bude celý týden na táboře. Najednou však do chaty vtrhnul neznámý muž s kuklou na hlavě a s pistolí v ruce. Všechny děti začaly panikařit a bát se. Neznámý muž si odvedl Josefa Boska. Při odchodu pohrozil dětem, ať nevolají policii, jinak prý Josef Bosco zemře.

Děti spekulovaly, proč byl Josef Bosco unesen a co s ním bude dál. Ráno při rozcvičce naštěstí našly děti dopis, ve kterém se psalo, že jako výkupné musí donést vzácný kámen ze zdi nářků v Izraeli. Úspěšně ho našly a čekaly, až si pro něj únosce přijde. I další dny však děti nalézaly podobné vzkazy s dalšími věcmi, které musely najít. Čtvrtý den byly děti na skalách. Když se vrátily zpět na chatu, čekalo je hrozné překvapení. Na zemi v kuchyni ležela svázaná kuchařka. Všichni měli veliký strach. Poslední nbsp; den nenašly děti žádný vzkaz. Při obědě však únosce jednomu z vedoucích zavolal a řekl, že mají všichni být v 7:00 hodin v kostele.

Šly tam všechny děti, i přesto, že měly strach. Při příchodu však zažily překvapení: únosce se v kostele společně s Josefem Boskem modlil. Tento, neznámý muž, který se jmenoval Roman, se změnil k lepšímu,  a to jen díky Josefovi.

Všichni mu odpustili a přivedli ho na chatu, kde s nimi zůstal až do rána, i přes večerní diskotéku. A tak to všechno dopadlo velmi dobře. Zlého Romana změnil Josef Bosco na hodného. Všichni byli šťastní a užili si radostně poslední den.

Tábor se dětem podle jejich slov moc líbil. Téměř všichni slíbili, že pojedou příští rok znova.

Za celý tým letního tábora Marcela Holubová, asistentka