Letní tábor ve Vlkanově

Tábor se uskutečnil ve Vlkanově, okres Havlíčkův Brod (8.7. – 17.7.2013) a program byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů:
– Záškoláctví
– Šikana, kybe…ršikana; rasismus, xenofobie, vandalismus
– Kriminalita, delikvence
– Drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek
– Virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)
– Gambling (patologické hráčství)
– Domácí násilí
– Týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí
– Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)

Výňatek z táborové kroniky

Úterní koupání

Jeli jsme autem k rybníku. Venku bylo vedro!! Prej se to všem líbilo! 🙂 Stáňa nám vymyslela hru, byla zábava. Ve vodě po sobě házeli bahno …. a pak se rozdávali sušenky. Prostěbyla sranda a potom večer jsme si říkali, co se nám líbilo a nelíbilo. Bylo to dlouhý a Senjey u toho usnul.

Středa – natáčení

šli jsme po snídani na místní fotbalové hřiště a natáčeli jsme. Byly to scénky o šikaně a všem se to povedlo. A ten, kdo zlobil, tak jim Orry udělala čárku na čelo …. bylo to legrační. A pak šli kluci pro dřevo na táborák.

 

Fotky z tábora najdeš zde