Malé zastavení během postní doby

Nabízím postní duchovní obnovu
7. – 9. 3. 2014 v Prostějově – Vrahovicích
na téma Zralost pro „všední den“.

P. Radek Gottwald Plakátek