Masopustní průvod

Městskou část Prosetice jsme poslední únorové odpoledne oživili masopustním průvodem.

Součástí akce bylo smažení koblih, které byly rozdávány v masopustním průvodu. Velké díky patří ženám z farnosti paním Makuchové, Zikové a Müllerové, které nám napekly boží milosti a dodaly těsto na koblihy.

S dětmi jsme si do masopustního průvodu vyráběli masky, různě jsme se zdobili a strojili. V rámci kroužku Dílny jsme si s Jendou Hurníkem vyrobili dva vozembouchy. Součástí našeho masopustního průvodu byl i medvěd, který měl být popraven, ale ochránci zvířat jej zachránili.

Těšíme se za rok příště a zas ve velkém stylu.