Měsíc březen v Proseticích

aneb co jsme prožili v březnu ve středisku.

Měsíc březen jsme začali akcí 7.3, kdy jsme vyhlásili ve spolupráci s naším druhým střediskem na Luně březen jako měsíc ekologie. Sbíráme víčka od pet lahví, která posléze doneseme do základní školy a ta s nimi bude pracovat v rámci výtvarné výchovy. První tři nejlepší sběrači víček z Luny i z Prosetic mohou jít za odměnu zdarma do plavecké haly.

8.3 se konalo vyhlašování nejlepších sběračů bodů (sbíráme body za kroužky, pomoc vedoucímu, vystoupení…). Za odměnu může jít prvních 10 dětí na soutěžní odpoledne na Lunu, které se koná 24.3 v odpoledních hodinách. Pořádané je dobrovolnickým sdružením Cagliero a tématem je Cesta kolem světa.

9.3 se konala každoroční akce Vlajka pro Tibet, které se účastníme. Děti malovaly na různé materiály tibetské vlajky. My jsme se letos zúčastnili dvěma vlajkami. První maloval kolektiv dětí prstovými barvami na zbytky linolea a druhou maloval Mirek Drška barvičkami na sklo. Naše vlajky byly oceněny diplomem a drobnými cenami, které byly předány dětem.

Lucie Rupprichová