Misijní zpravodaj z Bulharska - březen 2015

Srdečně Vás zdravíme a přejeme Vám světlu otevřenou postní dobu. Kéž jde na jejím konci zase o trochu více poznat, kdo je prozařujícím paprskem prolamujícím skály s pramenem živé vody.

salesiáni z Bulharska

PDF formát v plném českém znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

– Úvodem

Milí přátelé, vážení čtenáři,

děkujeme Vám za Váš zájem o bulharské saleziánské misie a s radostí Vám předkládáme nové číslo zpravodaje. Do budoucna bychom Vám chtěli podávat strukturovanější informace z míst, kde působíme, a proto jsme se rozhodli pro změnu jeho podoby. Toto číslo by Vás rádo podrobněji seznámilo s našimi aktivitami, zmíní se o bulharských marteničkách a především o zahájení první etapy stavby nového střediska ve Staré Zagoře.

Srdečně Vás zdravíme a přejeme Vám světlu otevřenou postní dobu. Kéž jde na jejím konci zase o trochu více poznat, kdo je prozařujícím paprskem prolamujícím skály s pramenem živé vody.

Vaši saleziáni ze Staré Zagory a Kazanlaku

– Stará Zagora

Do Staré Zagory se trvale přemístila část kazanlacké saleziánské komunity v roce 2008.

Nyní zde působí tři saleziáni – Jiří Svoboda, ředitel komunity, Martin Jílek, správce farnosti, Jaroslav Fogl, ředitel nadace Don Bosco Bulgaria, – a dvě dobrovolnice, Helena Janíková a Lenka Jelínková. Členem starozagorské části komunity je i indický spolubratr Donbor Jyrwa studující teologii v Římě.

Saleziáni bydlí v budově v centru města, v ní se nachází i velká kaple sloužící komunitě i celé farnosti. Na konci města je vydělená čtvrť Lozenec, gheto, v němž žije asi 15 tisíc Romů. Tam mají saleziáni několik pronajatých místností, v nichž pracují s romskými dětmi. Žádný kostel ani vlastní budovy ve Staré Zagoře saleziáni nemají. V tomto měsíci ale byly zahájeny práce na první etapě stavby nového střediska.

Práce starozagorských saleziánů zahrnuje následující.

Farnost sv. Cyrila a Metoděje. Otcové slouží místním farníkům, kterých je okolo 50. Zvláštní péči věnují nezbytným potřebám některých z nich (ať se jedná o materiální pomoc chudým nebo o podporu nemocných). Liturgie jsou zde západního i východního obřadu.

Nadace Don Bosco Bulgaria. Pro snadnější činnost saleziánského díla v Bulharsku se ukázalo vhodným založit neziskovou organizaci, v jejímž rámci otcové, dobrovolnice a zaměst-nanci Desislava Frengieva, Rosice Dimova (učitelky), Martina Staneva-Antonova a Veselin Kisjov (PR) realizují tyto činnosti:

Od úterý do pátku se v machale doučuje a to přes celý den – děti v Bulharsku jsou totiž děleny do dopoledních a odpoledních vyučovacích směn. Poskytují domácí výuku jednomu sedmnáctiletému chlapci. Vyučují různé kroužky. V letošním roce to jsou: kytara, zpěv, klávesy, flétna, vyrábění, vaření, fotbal a tance. Během roku pořádají zimní a letní tábory, různá představení a víkendové akce. Docházejí do místních dětských domovů vyučovat angličtinu a rukodělný kroužek.

V rámci možností se zajímají i o rodinné zázemí dětí, které k nim docházejí. Několika rodinám vypomáhají různými radami v administrativních záležitostech, při návštěvách lékařů apod.

Sobotní oratoř. Každou sobotu je v machale pořádán program, který zahájí společná modlitba, po ní následuje prezentace (momentálně na témata z katechizmu) a hry.

Dětské liturgie obklopené z obou stran půlhodinovými hrami. Děti vodíme do centra města ke slavení mše svaté ve čtvrtek, v sobotu a neděli. Příprava na svátosti, osobní a duchovní doprovázení. Děti, které se chtějí nechat pokřtít, mají speciální hodiny katechizmu. Několik mladých tráví v saleziánském domě více času, otcové jsou jim přáteli a doprovázejí je na jejich osobní a duchovní cestě. Společenství mládeže. Každý pátek se na faře schází okolo 20 mladých lidí, ti zde řeší aktuální témata víry a života dospívajících.

Kalitinovo je malá vesnička ležící pár kilometrů od Staré Zagory. Před pěti lety přišla skupina tamních obyvatel za saleziány s prosbou o katecheze, a tím započala rozrůstající se činnost v této vesničce. V pátek zde v pro-najatém polorozpadlém kulturním sále probíhá výuka hry na kytaru a v sobotu dopoledne katecheze s bohoslužbou slova a hrami. Na tu před pár měsíci začaly dojíždět i děti z další blízké vesničky.

– LJ –

Stará Zagora je krajské město ležící ve středu Bulharska. Žije v něm okolo 140 tisíc obyvatel. Je to město s bohatou historií, kterou se dá doslova procházet – v centru se nachází volně přístupné římské vykopávky. Během rusko-turecké války (1877–1878) lehlo popelem a jeho současnou podobu projektoval Čech Libor Bayer. Město má vlastní pivovar Zagorka a fotbalový klub PFC Beroe Stara Zagora.

 – Stavba

Milí přátelé a dobrodinci,

srdečně Vás všechny zdravím ze Staré Zagory. Letošní popeleční středa byla spojena s oficiálním začátkem stavby kostela a vzdělávacího střediska. Právě započatá první etapa zahrnuje výkopové práce, stavební práce do výšky terénu a zasíťování celého objektu z velké vzdálenosti. Předpokládaná doba prací je 8 měsíců. K dokončení hrubé stavby celého objektu budou třeba ještě další 4 měsíce, pokračování však bude záviset na tom, jestli se podaří získat potřebné finanční prostředky. Předpokládaná cena hrubé stavby je 18 mil. Kč.

Dovolte mi, abych Vám vysvětlil, proč došlo k posunutí termínu stavebních prací. Prvním důvodem bylo zkrachování 2 bulharských bank v minulém roce. V jedné z těchto bank jsme měli část peněz a trvalo téměř rok, než jsme pojištěný vklad dostali zpět.

Druhým důvodem byl výběr stavební firmy. Vybraná firma po přípravném období oddalovala podpis smlouvy. Situaci jsme museli řešit výběrem nové firmy, která nám byla schopná nabídnout téměř stejné finanční podmínky.

Třetím důvodem bylo rozhodnutí městského zastupitelstva zbourat nezákonné stavby v romské čtvrti v blízkém sousedství našeho pozemku. Silné emoce bylo třeba uspokojit a nezačínat výkopové práce ihned po zbourání domků v sousedství.

Jiří Svoboda, SDB

– Kazanlak

Kazanlak zná saleziány již 20 let.

Za tu dobu se tu vystřídalo mnoho saleziánů, ale i dobrovolníků. V současné době zde působí saleziáni Petr Němec a Petr Kalas a dobrovolník Dominik Honěk. Třetí spolubratr, Jaroslav Růžička, studuje teologii v Římě.

Ve dvou domech a kostele se konají tyto aktivity.

Katolická farnost východního obřadu. Farář Petr Němec se stará o malou, avšak věrnou skupinu farníků.

Internát pro kluky. Letos u nás bydlí pět kluků. Dva ze Staré Zagory, dva z Kalitinova a jeden místní Kazanlačan. Naším společným cílem je podpora kluků ve vzdělání a osobním životě. Pravidelný odpolední program – doučování, katecheze, dílna, společná práce, hraní na nástroje a sport – slouží nejen pro využití času, lepší komunikaci, ale i pro všestranný rozvoj mladých mužů.

Středisko pro děti a mládež – OAZIS. Je otevřeno všem, nicméně posledních několik let do něj dochází především romské děti z místní machaly. Chodí třikrát týdně na doučování, katechezi a na nedělní liturgii. To vše je motivováno fotbalem. Kluci mají svůj tým, se kterým se účastní různých zápasů a turnajů.

Animátorské kurzy. Každý rok pořádáme několik víkendů pro skupinu animátorů, kteří pochází z různých koutů Bulharska. Cílem dvouletého kurzu je seznámit se, vytvořit skupinu přátel a získat základní přehled v praktických věcech nezbytných pro práci s dětmi.

Duchovním cvičením a různým jiným setkáním je rovněž náš dům otevřen. Jezdí sem především skupiny dětí a mladých ze Staré Zagory. Dům však slouží i pro duchovní cvičení a setkání jiných farností.

Během prázdnin pořádáme tábory pro děti z celého Bulharska. Dívčí, chlapecký, pracovní tábor a puťák pro mládež. To vše ve spolupráci s ostatními saleziány a dobrovolníky, kteří pracují ve Staré Zagoře.

Kromě toho, že v Kazanlaku část saleziánské komunity bydlí, setkáváme se tu celá komunita i s dobrovolníky k oslavám, duchovním cvičením či jiným příležitostem.

– PK –

Kazanlak se nachází uprostřed Bulharska, žije zde téměř 50 tisíc obyvatel. Pěstuje se tu damašská růže, pro niž jsou tu ideální klimatické podmínky, takže celé město je obklopeno růžovými plantážemi. V okolí Kazanlaku najdeme několik desítek hrobek a jiných starodávných památek z dob thráckých králů. Proto je Kazanlak nazýván městem růží či městem thráckých králů.

 

– Z Bulharska

Martenička

Už několik týdnů před začátkem března (bulharsky mart) najdete na různých místech v Bulharsku spousty stánků, které prodávají náramky, panenky a různé jiné ozdoby, kterým se říká martenička.

Už několik týdnů před začátkem března (bulharsky mart) najdete na různých místech v Bulharsku spousty stánků, které prodávají náramky, panenky a různé jiné ozdoby, kterým se říká martenička.

Všichni je kupují a obdarovávají jimi své blízké. Zajímavý zvyk, který jinde v Evropě těžko nalezneme.

Martenička je symbolem pokoje, lásky, zdraví a štěstí. Vyrábí se nejčastěji z bavlnek v bílé a červené barvě. Ty mají samozřejmě svůj význam: červená znamená krev, život, přátelství a lásku. Bílá pak štěstí, čistotu a upřímnost vztahů.

První marteničky byly jednoduché provázky z červených a bílých nití. Nosili je lidé i domácí zvířata. Později se v některých oblastech přidaly zlatá a stříbrná mince, ty měly chránit před nemocí.

Mateničky se nosí, dokud neuvidíme první rozkvetlý strom nebo prvního stěhovavého ptáka, tedy do jara. Potom se pověsí na strom nebo schovají pod kámen, kde drží a hlídají vše zlé, aby se nedostalo k lidem. Starodávná tradice říká, že když po jednom měsíci najdeme pod kamenem mravence, rok bude plodný a úspěšný. Na mnoha místech v Bulharsku nejdeme stromy a keře, které jsou doslova ověšené marteničkami.

Legenda o vzniku marteničky vypráví, že jednou slavný bulharský král Asparuch stál na pravém břehu řeky Dunaje. Jeho bratr Bajan a sestra Chuba ho čekali na levém břehu a hledali brod. Uvázali konec bílé vlny na nohu sokola, aby vylétl a ukázal jim místo, přes které pak přejdou. V tom okamžiku však nepřátelský šíp smrtelně zranil Bajana. Objevila se rudá krev, která obarvila bílou vlnu, jež měla být pro Asparucha znamením, že jeho bratr i sestra jdou k němu. Když Apsaruch zjistil, co se stalo, utrhl červeno-bílou vlnu a uvázal ji na ruce svých vojáků. Každému opakoval: „Provázek, který nás spojuje, ať se nikdy nepřetrhne.“

Hodně zdraví, radosti a štěstí. Честита баба Марта!

Desislava Frengieva

Velké drobnosti 

Pro úsměv

Každý den nám přináší malé střípky radostí. V běhu každodenní všednosti si je těžko uvědomujeme.

Ale stojí za to se občas pozastavit a uvědomit si, co mi klidní srdce a můj život. V postní době se to můžeme učit, já jsem si to dala jako výzvu své roční dobrovolné služby. A myslím, že se mi docela daří. Možná to mám ulehčeno tím, že tady žádná všednost neexistuje. Stále se něco mění, stále je něco nové, a tak mám možnost objevovat netušené. Ale naopak kvůli rychlosti všech událostí si nedokážu naplno uvědomovat všechno. Pár střípků mám ale zapsaných v srdci… Je večer a na Plovdiv se snáší mlha. S animátory jsme zrovna dohráli hru, ve které jsme 2 hodiny běhali po městě sem a tam. Celou dobu jsme se museli nesmyslně držet 2 klacků a dokonce nás svázali špagátem. Policie nás vyhodila z houpaček – prý na děti nevypadáme. Ostatní lidé na nás divně hleděli, asi tady není zvykem, aby po městě chodila svázaná skupina mladých, kteří si hrají na sanitku, tak se trošku divili. Na závěr hry jsme byli pozváni na kopec nad město. Teprve teď jsme pochopili, proč jsme s sebou nosili klacíky a špagát – byl to náš kříž; kříž, který společně prožíváme. Z něj jsme teď měli udělat kříž Kristův. Krista taky nechápali, dívali se na něj skrze prsty, posmívali se mu, zákoníci odmítali jeho slova… Nesli jsme Jeho kříž. Celá skupina se semkla kolem kříže ve společné modlitbě. Modlili jsme se za naše životy, za svět, za lidi kolem nás. Za kříže, které se mohou proměnit v radost, pokud je přijmeme s pokorou a s vědomím, že na jejich prožívání nejsme sami.

dobrovolnice Helča

 

Abychom vykonali trochu dobra, je zapotřebí mít trochu odvahy, být pohotový, vždy laskavý, snést jakékoliv pokoření, ale nikdy nepokořovat druhého.

Don Bosco (z knihy Myšlenky sv. Jana Boska na každý den v roce)

 

– Objednejte si

Zpravodaj Saleziáni v Bulharsku je možné objednat u P. Martina Jílka, SDB na jilekmartin@seznam.cz, nebo stáhnout na www.bulharsko.sdb.cz.

Vydává: Salesiánská asociace Dona Boska, o. s., Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8, 182 00.

Připravují: Lenka Jelínková a Petr Kalas, SDB.

Uzávěrka je vždy 25. dne v měsíci. Příspěvky pište na cagliero@sadba.org.

Více informací naleznete na www.bulharsko.sdb.cz a www.sadba.org.