Misijní zpravodaj z Bulharska - leden 2014

Vychází první zpravodaj ze světa české salesiánské misie v Bulharsku v novém roce 2014!

„Když se ohlédneme za minulým rokem, jeví se jako společný jmenovatel většiny událostí slovo VDĚČNOST… Díky vašim modlitbám a mnohdy i finanční podpoře se může naše misie rozvíjet. I vy patříte do naší mozaiky. Kéž vás Bůh přes celý rok 2014 provází a dodává síly v každodenních těžkostech. Kéž i vy přijímáte každý den s vděčností. Nic není samozřejmé. Na vaší cestě víry vás provází vaši salesiáni z Bulharska.

PDF formát v českém plném znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE. 

 – Úvodní slovo za všechny salesiány z Bulharska

Milí přátelé Dona Boska

Zdravíme vás z naší bulharské misie. Když se ohlédneme za minulým rokem, jeví se jako společný jmenovatel většiny událostí slovo VDĚČNOST. Vděčnost Bohu za každý den prožitý s jistotou Jeho přítomnosti a důvěrou, že nás provází. Vděčnost za všechny lidi a především mladé, kteří nám dávají najevo, že jsme pro ně důležití na jejich cestě víry. Vděčnost za dobré vztahy v komunitě i týmu zaměstnanců.

Minulý rok byl pro nás důležitý i tím, že v Kazanlaku se opravil kostel a v současné době tam se dvěma salesiány a dvěma dobrovolníky žijí tři bulharští  středoškoláci na internátu. Ve Staré Zagoře čtyři mladí Romové přijali křest a další skupinka se na křest připravuje. V pondělí 6. ledna proběhne křest šestnáctiletého Mitka, který po pěti letech přerušení základní školy začal dálkově studovat pátou třídu a také začal jezdit na animátorský kurz.

Podařilo se nám dodělat stavební projekt nového kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů a vzdělávacího střediska ve Staré Zagoře. Dne 26. října 2013 jsme pak slavnostně posvětili základní kámen za přítomnosti představitelů salesiánské provincie, papežského nuncia, biskupa Christo Projkova a starozagorského pravoslavného biskupa Inokentie.

Tento rok oslavíme dvacetileté výročí příchodu salesiánů do Bulharska. Dvacet let mnohdy neviditelné a z některého pohledu snad i bezvýsledné práce pro spásu těch, ke kterým jsme zde posláni. Přesto pevně věříme, že nás sem Bůh poslal a že přispíváme do mozaiky misijní práce na poli ekumenickém i pro podporu místní katolické menšiny. Naší nadějí jsou také tři seminaristé v Turíně – Donbor, Suresh a Jaroslav, kteří patří do naší komunity. To vše jsou znaky Boží lásky k nám.

Díky vašim modlitbám a mnohdy i finanční podpoře se může naše misie rozvíjet. I vy patříte do naší mozaiky. Kéž vás Bůh přes celý rok 2014 provází a dodává síly v každodenních těžkostech. Kéž i vy přijímáte každý den s vděčností. Nic není samozřejmé.

Na vaší cestě víry vás provází vaši salesiáni z Bulharska.

– Dobrovolnické pozdravy

Přátelé,

prožívám vánoční svátky poprvé mimo domov a tedy netradičně. Vánoce se zde v Bulharsku neslaví tak jako u nás, nezní tu „Ejhle, Hospodin přijde“ a půlnoční mše svatá není tak bohatá (na počet lidí, na zpěv a na krásnou výzdobu), je mnohem prostší a přesto slavnostní. Nevím, co nám přinese nový rok, ale přeji nám všem víc pokory k darům, které se nabízí každý nový den.

Jana

Drazí čtenáři,

konec roku nabízí možnost dvojího pohledu. Do minulosti a do budoucnosti. Když se ohlédnu za uplynulými třemi měsíci v Bulharsku, vidím nepřeberné množství zážitků, setkání a příležitostí dozvědět se něco o druhých i sobě samé. Člověk může dokonce získat pocit dobře odvedené práce a zadostiučinění. Naše práce s romskými dětmi ale začíná každý den vždy od začátku, což mě učí (tolik potřebné) pokoře a trpělivosti. A tak bych chtěla sobě i Vám popřát do nového roku mnoho sil začít každý den s odhodláním, protože jak píše evangelista Lukáš v jedenácté kapitole – „Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám“ (Lukáš11, 9-13).

Magda

Přátelé,

s koncem roku a začátkem nového rozmýšlím o dojmech z Bulharska. Po třech měsících tady se dojmy jen hemžím. Počínaje rodinným přijetím od komunity, přes jazyk, kterému občas rozumím, až po neposedná romčata…Chtěl bych Vám všem popřát radostný vstup do nového roku 2014.

Karel

Milí přátelé,

možná zklamu ty, kteří by čekali nějaké zbožnější přání do nového roku, ale dovolím si tu ocitovat úvodní scénu sovětského filmu Cikáni jdou do nebe. Starý Čudra, který opustil tábor proto, že „Cikáni už nejsou to, co byli…“, říká mladému zloději koní Lojko Zobarovi: „Nemiluj peníze! Zradí tě. Nemiluj ženy! Zradí tě. Ze všech vín nejopojnější je svoboda! Vstávej brzo za svítání a pamatuj si, že západ slunce přichází, když už ho vůbec nečekáš. Žij dlouho! Dočkej smrti, až k tobě přijde sama…“

Milostiplný a svěží nový rok 2014! Благодатна и свежа нова година 2014!

Vojtěch

– Jeden den s…

Dobrovolnicí Janou

Milí, třetí měsíc naší dobrovolné služby uplynul, úspěšně jsme ukončili kurz bulharštiny a náplň našich dní se ustálila. Začínáme pomalu chápat každodenní realitu dobrovolníka v Bulharsku. A tak vám představíme jeden (ne)normální den dobrovolnice Jany ve Staré Zagoře.

Pondělí bývá volným dnem, kdy máme možnost načerpat síly na zbylých šest, proto začíná náš dobrovolnický týden úterkem. V úterý ráno vyrážíme (my dvě dobrovolnice) z našeho bytu k domu salesiánů, kde je také náš skromný kostelík. O půl osmé se společně v kostele modlíme ranní chvály a potom slavíme východní liturgii. Poté připravíme snídani v naší malé kuchyňce u kulatého stolu a společně snídáme. O půl desáté odcházím od salesiánů do machaly, kde v oratoři v 10 hodin začíná doučování.

Přichází děti z první směny (jelikož v Bulharsku funguje ve školách dvousměnný systém, děti chodí do školy buď dopoledne, nebo odpoledne) a společně se  zaměstnankyněmi Desi a Rosi si děti píší domácí úkoly a doučují se předměty, které nejméně zvládají.

Někdy zůstávám přes poledne v machale a čekám na odpolední směnu, ale většinou se vracím pěšky do centra k salesiánům, kde míváme společný oběd. Po obědě se vracím do střediska v machale, kde ve 14 hodin začíná doučování pro děti, které byly ve škole dopoledne. Píší úkoly a opakují si věci do školy. Od 16 hodin vedu hodinový kroužek šití, na němž zůstávají holky, které mají o šití zájem. Sestava je to různorodá, proto je občas těžké vymyslet šicí techniku, kterou by zvládly všechny. Chci je naučit základům a navíc je zaujmout. Někdy vyšíváme, jindy tvoříme maňásky. K dispozici mám šicí stroj, až zjistím, co všechno holky ovládají, začneme se se zručnějšími učit i na šicím stroji.

V 17 hodin se ve středisku schází všichni zaměstnanci na poradu. Řešíme chování dětí během uplynulého týdne a program na týden následující. Den zakončíme nešporami, společnou večeří a kolem 21. hodiny večer se vracím do svého bytu.

Лека нощ (= dobrou noc)

dobrovolnice Jana

– Ohlédnutí za prosincem

Poslední měsíc v roce jsme společně s dětmi prožívali v očekávání Vánoc a příchodu nového roku. Přípravy byly velkolepé, od výzdoby našeho centra, přes přípravu vánoční besídky, až po pečení cukroví se staršíma holkama. Vánoční setkání proběhlo v pondělí 23. prosince a nechyběly koledy, připravená pohádka v podání mladších dětí a nakonec nás dokonce navštívil Děda Koleda, který přinesl dětem dárky.

_________________________________________________________________

Radost z narození Páně jsme o něco duchovněji oslavili na Štědrý den, kdy jsme se i s dětmi a celou farností sešli na půlnoční mši svaté v našem kostele. Slavnostní atmosféra se dokonce projevila i na soustředění dětí, a tak jsme měli možnost prožít opravdu duchovní zážitek. Po liturgii jsme se ještě sešli k malé oslavě, dokonce došlo i na tančení chora, tradičního bulharského tance.

__________________________________________________________________

Silvestrovské setkání v Kazanlaku jsme prožili s milou návštěvou z Itálie, přijeli tři studenti z naší komunity – Suresh, Donbor a Jaroslav, kteří na poslední dny roku dětem připravili zajímavý program. Natáčeli jsme vlastní film, udělali si výlet k nedalekému jezeru Koprinka a na silvestrovskou půlnoc jsme se dohromady pomodlili za uplynulý i nadcházející rok. Nechť je pro Vás celý rok 2014 požehnaný!

– Jak můžu pomoci?