Misijní zpravodaj z Bulharska - září 2014

Mezi těmi, kteří zvlášť věnují svou pozornost našim mladým, jsou i otcové salesiáni, kteří již dvě desetiletí s velkou vírou, nadšením a vytrvalostí rozvíjejí svou činnost v Bulharsku. Podle příkladu svého zakladatele, svatého Jana Boska, formují salesiáni mladé lidi, aby dále působili mezi svými vrstevníky, a tak aby vyrůstala nová generace prosycená duchem bratrské lásky a obětavosti.

biskup Christo Projkov

apoštolský exarcha

PDF formát v plném českém znění a s fotkami ke stáhnutí ZDE.

 

– Úvodem

Milí přátelé salesiánských misií,

před pětadvaceti lety Bulharsko spolu s dalšími východoevropskými zeměmi zažilo změnu politických poměrů. Dosud však silně pociťujeme dědictví dlouholetého ateistického režimu, který celé dvě generace oloupil o křesťanskou výchovu, vzdělání a náboženské hodnoty.

Většina rodičů dnešní mládeže, byť se pokládají za věřící, ví o své víře jen velmi málo, a proto je pro ně obtížné předat ji svým dětem.

Kromě toho mnozí rodiče nemají dostatečné ponětí o své roli při výchově dětí, které pak vychovává ulice a to, co slyší ve škole nebo ve sdělovacích prostředcích.

Proces sekularizace doprovázený mravním relativismem stále hlouběji zakořeňuje v bulharské společnosti a vážně zpochybňuje křesťanské hodnoty jak u dospělých, tak i u mládeže.

Vědoma si toho všeho, katolická církev v Bulharsku, byť silně menšinová, naléhavě pociťuje nutnost práce s mládeží. Mnozí v Církvi se angažují v evangelizaci dospívající generace: organizují se katecheze, duchovní setkání, tábory, sportovní akce…

Mladí nejsnáze objevují víru skrze přátele, kteří ji praktikují. Proto je tolik důležité nabízet mladým příležitosti, aby byli spolu, aby se cítili silnější, aby sdíleli svá úsilí a obtíže života z víry, aby si navzájem pomáhali žít s Bohem.

V červenci se konalo Národní setkání mládeže ve městě Rakovski, jehož se zúčastnilo 120 mladých z celého Bulharska. Bylo to již druhé setkání, které je ozvěnou loňských Světových dnů mládeže v Brazílii. Doufám, že tato setkání budou pokračovat každoročně a že se stanou dobrou příležitostí k tomu, aby se mladí bulharští katolíci setkávali a vyrůstali v nové pokolení, které zná a žije svoji víru.

Mezi těmi, kteří zvlášť věnují svou pozornost našim mladým, jsou i otcové salesiáni, kteří již dvě desetiletí s velkou vírou, nadšením a vytrvalostí rozvíjejí svou činnost v Bulharsku. Podle příkladu svého zakladatele, svatého Jana Boska, formují salesiáni mladé lidi, aby dále působili mezi svými vrstevníky, a tak aby vyrůstala nová generace prosycená duchem bratrské lásky a obětavosti. Chtěl bych vyjádřit výslovnou vděčnost všem, kteří jim pomáhají a podílejí se na jejich práci pro dobro Církve v Bulharsku.

Děkuji otcům salesiánům, děkuji všem, kteří s nimi v Bulharsku spolupracují, i všem, kteří jakkoli podporují jejich misii mezi námi.

V modlitbě Vám všem ze srdce žehnám.

biskup Christo Projkov

apoštolský exarcha

 

– Prázdninová kronika

Romský dívčí tábor v Miromiru, 21.–26. července 2014

V pondělí 21. července jsme se ve dvě hodiny potkaly v našem centru u salesiánů, abychom společně odjely na tábor do vesnice Miromir. Na místo jsme přijely kolem páté hodiny. Bylo nás šest holek, několik vedoucích a otec Jaroslav.

Během šesti dnů jsme měly různé hry, mše svaté a taky jsme si po dvojicích samy vařily. Byla jsem ve dvojici s Gjuzel. Druhá dvojka byla Toni se Sibildžan a v poslední soutěžily Galja a Ivanka. Galja je už těhotná, a proto při některých hrách nemohla tolik, co my ostatní.

Tématem celotáborové hry byl Noe a jeho příběh. Nejvíc se mi líbilo, když jsme jeden večer měly program „Noe hledá talent“. Hrála jsem s Toni na kytaru a ostatní holky tancovaly.

Poslední den ráno jsem udělala pro všechny k snídani palačinky. Odpoledne jsme se rozloučily s místním panem farářem Milkem a jely jsme domů.

Těším se na další tábor!

Zjumbjulka Jankova Enčeva

13 let, Stara Zagora

 

Romský chlapecký tábor v Miromiru, 28. července – 2. srpna 2014

Na táboře jsme hráli fotbal se všemi kamarády. Byli jsme čtyři z Kazanlaku a čtyři ze Staré Zagory. Měli jsme večeře a obědy každý den.

Měli jsme liturgie, hry, hráli jsme na kytary a na bubínek. Hráli jsme fotbal Kazanlak proti Miromiru. Měli jsme i noční hru a hodně zábavy. Večerní hry byly moc legrační, například se soutěžilo, kdo dřív sní popcorn a vypije kolu.

Každý den jsme měli témátko. Pochopili jsme, že otec má být hlavou rodiny, a dověděli jsme se, co je to závislost. Hráli jsme o dolary, největší bankovka byla 500.

Vyprávěli jsme si o Noemovi, jeho rodině a zvířatech. Předposlední den Noema ukradli a my jsme měli za úkol zachránit ho. V noci jsme zachránili Noema a potom nás odměnil pokladem.

Děkuji otci Jaroslavovi, že organizoval tábor, a děkuji tetě Pence, že nám celý tábor vařila moc dobrá jídla!

 

Asen Kirilov Atanasov

12 let, Kazanlak

Pochod po hřebeni Staré planiny, 4.–9. srpna 2014

Rozhodl jsem se, že půjdu na tento pochod proto, že dva moji nejlepší kamarádi, Isus a Mitko, taky chtěli jít a už dlouhou dobu jsme spolu nic podobného nepodnikli. Vyšlo nás devět, ale později nás zůstalo jen sedm, protože dva to vzdali kvůli bolesti zad.

Ze začátku to bylo i pro mě dost namáhavé, a nejenom pro mě, protože hora Botev (2376 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Staré planiny a právě odtud jsme vyráželi. Ale postupem času jsme si zvykli na těžké batohy, a dokonce jsme se s kamarády začali předbíhat.

I přes všechny obtíže stál každý zdolaný kilometr za to, protože jsem ještě nikdy na vlastní oči neviděl takovou nádheru, snad jenom na fotkách a obrázcích. Ale žádná fotka nemůže zachytit, co se vidí vlastníma očima. Doufám, že všechny ty výhledy zůstanou v mé paměti co nejdéle. Nemůžu prostě popsat slovy to, co se musí vidět.

Jsem vděčný Pánu Bohu, že kdykoli se pokazilo počasí, dorazili jsme na nějaké místo, kde jsme se mohli schovat a postavit stany. Taky bych Mu chtěl poděkovat, že mi dával sílu, abych zvládl celou cestu, a že jsem se z ní vrátil ve zdraví.

Cesta to byla namáhavá, ale stála za to!

Asen Kirov Asenov

18 let, Stara Zagora

– Slovo ředitele

Milí přátelé,

srdečně Vás zdravím ze Staré Zagory. Konec prázdnin u nás již tradičně patří hodnocení a plánovaní. Ohlíželi jsme se za uplynulým školním rokem v našich farnostech a střediscích. Hodnotili jsme průběh jednotlivých táborů i spolupráci s našimi dobrovolníky. Přemýšleli jsme nad tím, jak zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci.

S vděčností jsme si uvědomili, jak široký okruh přátel se zajímá o naše dílo.

Plánovali jsme také oslavy našeho dvacetiletého působení v Bulharsku, které se budou konat 23.–27. října 2014 v Kazanlaku.

Příští rok si připomeneme dvousté výročí narození Dona Boska, a proto chceme věřící našeho exarchátu blíže seznámit s tímto charizmatickým světcem mládeže.

Začátek oslav Don Boskova jubilea jsme naplánovali na den jeho liturgické památky 31. ledna a jejich vyvrcholení na den jeho narozenin 16. srpna 2015.

A jak to vypadá se stavbou nového kostela a střediska? Od položení základního kamene uplynulo již deset měsíců. Málokdo by byl řekl, že koncem prázdnin se ještě nebude stavět. Učíme se trpělivosti.

Máme za sebou kolotoč jednání a řešení neočekávaných problémů, hlavně finančních a technických. Dojednávání podmínek smlouvy se stavební firmou se však chýlí ke konci a doufám, že v příštím bulletinu Vás již budu informovat o probíhající první etapě stavby. Chtěl bych Vás poprosit o modlitbu za toto dílo, které má sloužit k slávě Boží a spáse mládeže.

Děkujeme Bohu, Jehož milosrdenství opakovaně zakoušíme. Poděkování však patří také Vám všem, protože právě skrze Vaši pomoc prakticky zakoušíme Boží lásku k chudým a opuštěným. Pro nás je to potvrzením smysluplnosti naší práce a pobídkou k dalšímu úsilí.

Vyprošuji Vám všem Boží ochranu a pomoc Panny Marie Nanebevzaté, jejíž svátek jsme právě oslavili.

P. Jiří Svoboda

ředitel komunity

 

– Objednejte si

Zpravodaj „Salesiánské misie v Bulharsku“ je možné si objednat u P. Martina Jíka SDB na jilekmartin@seznam.cz, nebo stáhnout na www.bulharsko.sdb.cz.

Vydává: Salesiánská asociace Dona Boska, o. s., Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8, 182 00.

Připravují: Magdalena Braunerová, Vojtěch Kolář

Sazba: Karel Svoboda.

Uzávěrka je vždy 25. dne v měsíci. Příspěvky pište na cagliero@sadba.org. Více info naleznete na www.bulharsko.sdb.cz a www.sadba.org.