Mladí lidé vyzkoušeli nové posilovací stroje

V úterý 15. května 2012 byly slavnostně uvedeny do provozu nové posilovací přístroje v nízkoprahovém klubu Salesiánského střediska Štěpána Trochty. Pomyslnou pásku přestřihl František Janák, mistr Čech 2012 v silovém trojboji a druhý vicemistr České republiky v benchové lavici.

„Mnozí si myslí, že základem propracované figury je dobré posilování,“ vysvětlil František Janák přítomným mladým lidem základy správného posilování, „80% úspěchu však tvoří dobrá strava bohatá především na proteiny. Ani alkohol a drogy se s posilováním neslučují.“  V další části programu předvedl základní cviky na nově zakoupené posilovací věži a lavici na bench a zodpověděl mladým lidem jejich dotazy.

Nové posilovací přístroje mohou vyzkoušet mladí lidé od 14 do 26 let během kroužku posilování. Probíhá každé pondělí a úterý od 17 do 18 hodin, po domluvě výjimečně i v jiných dnech. Nízkoprahový klub na Luně využívají zejména mladí lidé z Trnovan a okolí pocházející ze sociálně slabšího prostředí, kteří nemohou být často i z finančních důvodů zapojeni do jiných pravidelných organizovaných aktivit. Přístup do nízkoprahového klubu a posilovací místnosti je proto zdarma, platí se pouze základní registrační příspěvek v symbolické výši.

Kroužek posilování je jednou z mnoha nabídek Salesiánského střediska Štěpána Trochy v rámci prevence kriminality mládeže.

 

Fotky z akce najdete zde 

                                                                                      Jana Švecová