Mladí z ČR jsou očekáváni na oslavách 200. narozenin Dona Boska v srpnu 2015 v Turíně

10. – 16. srpna 2015 se uskuteční světová oslava 200. výroční narození sv. Jana Boska v Turíně. Do její přípravy se zapojili i zástupci mladých lidí napojených na salesiány z ČR o víkendu 28. – 30. listopadu 2014 ve Vídni. Už teď je na co se těšit.

V rakouském Don Bosco Haus ve Vídni se o víkendu 28. – 30. 11. 2014 uskutečnilo desáté jubilejní setkání zástupců tzv. „Salesian Youth Movement“ (angl., SYM, salesiánského hnutí mladých) z celé Evropy. Účastnilo se ho 42 zástupců, 3 přímo z naší republiky.

Na programu setkání byl kromě sdílení zkušeností a vzájemného poznání blok o naléhavosti evangelizace v Evropě. Rakouský salesián P. Rudolf uvedl svou přednáškou následnou diskuzi v menších skupinkách. Jednou z aktivit byla i týmová práce na téma mapování víry v našich zemích.

Během programu se střídalo mnoho dalších zajímavých aktivit. Představitelé ze Španělska a Slovinska si připravili detailní prezentaci o svých organizacích a aktivitách ve střediscích. Po deseti letech existence SYM v Evropě se též se řešila otázka jeho budoucího fungování.

Máme dobrou správu pro mládež z České republiky napojenou na salesiány – pozvání na oslavu 200. výročí narození Dona Boska v Turíne a Colle Don Bosco, které se bude konat 10. – 16. srpna 2015 za předpokládané účasti pěti až osmi tisíc mladých lidí. Další rok pak budeme vítáni i na Světových dnech mládeže 2016 v polském Krakově.

Zástupci za Českou republiku: Jaroslav Vracovský, Ondřej Renza, Peter Centko