Namaluj svého anděla

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl – především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Nabízíme vám příležitost ztvárnit svoji představu anděla.

Téma 5. ročníku výtvarné soutěže Namaluj svého anděla je ANDĚLSKÝ DAR.

Výstava Namaluj svého anděla

Foyer Domu kultury Teplice

3. – 31. března 2017

Vernisáž a předávání cen: 3. března od 15:00

Soutěží se ve třech věkových kategoriích:

I. kategorie: obrázky dětí do 7 let, formát A4, A3

II. kategorie: obrázky dětí od 8 do 15 let, formát A4, A3

III. kategorie: vyrob nám svého anděla – kategorie je bez věkového omezení, díla mohou být z textilu, keramiky i jiných materiálů.

Nejlepším třem autorům, ve všech soutěžních skupinách, budou věnovány hodnotné ceny od společností POPROKAN a LÁTKY TEPLICE.

Do 16. ledna 2017 zasílejte svá díla na adresu organizátora soutěže:Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Jana Koziny 1628/31, 415 01 Teplice

Obrázky můžete posílat i na e-mail ssst@teplice.sdb.cz nebo vložit do alba na facebookovou stránku https://www.facebook.com/SalesianskeStrediskoTeplice (vyhraje-li vaše dílo, požádáme vás o jeho zaslání poštou)

Osobně svá díla můžete předat v dětském oddělení Regionální knihovny Teplice do 25. 11. 2016 nebo u nás ve střediscích – Trnovany a Prosetice do 16. 1. 2017.

Každý obrázek či výrobek musí být z rubu podepsán tužkou, na samostatný papír připište další informace (věk, škola, adresa, e-mail) a přiložte tak, aby bylo jasně znatelné, že patří s obrázkem (výrobkem) k sobě. U obrázků posílaných jako příloha e-mailu označte soubor jménem a další informace napište do zprávy. U obrázků vložených do alba na facebook označte sebe i vaši školu.

Zaslaná díla a další informace budou zveřejněny na facebookových stránkách https://www.facebook.com/SalesianskeStrediskoTeplice