Namaluj svého anděla

Vyhlašujeme 6. ročník výtvarné soutěže „Namaluj svého anděla“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „NAMALUJ SVÉHO ANDĚLA“

Téma 6. ročníku:

Každý jsme anděl s jedním křídlem – abychom vzlétli, musíme se obejmout. (Luciano De Crescenzo)

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl – především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Nabízíme vám příležitost ztvárnit svoji představu anděla.

Podmínky soutěže:

Soutěží se ve třech kategoriích:

I. kategorie: děti předškolního věku

II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ

III. kategorie: mládež 2. stupně ZŠ, studenti a dospělí

Obrázky ve formátu A3, A4 nebo výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů doručte osobně nebo poštou do 15. ledna 2018 na adresu organizátora soutěže:

Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Rovná 277, 415 01 Teplice.

Obrázek či výrobek musí být z rubu označen: škola, jméno autora, třída, věk a kontakt pro případné předání cen: e-mail, telefon, poštovní adresa

Nejlepším třem autorům v každé kategorii, budou věnovány ceny, které do soutěže věnovaly společnosti POPROKAN a LÁTKY TEPLICE.

Výstava „Namaluj svého anděla“ je plánována v březnu 2018 v OC Galerie Teplice.

Více informací na www.teplice.sdb.cz a facebookových stránkách Salesiánského střediska Štěpána Trochty.

Kontakt: Hana Machová, 603 515 077, hana.machova@teplice.sdb.cz