Napsali o nás: Noc kostelů v teplických Trnovanech

Naše středisko se také tento rok aktivně účastnilo programu při Noci kostelů 2015. Spolupodíleli jsme se na přípravě programu v teplickém kostele v části Trnovany a rádio Proglas o celém dění přineslo posluchačům reportáž prostřednictvím živého vysílání.

Z Teplic-Trnovan z kostela Božského Srdce Páně s programem připraveným pro děti i ostatní návštěvníky, seznámil posluchače Rostislav Kadlec, fundraiser a pedagog volného času tamního Salesiánského střediska Štěpána Trochty. Pokud nevíte, co je to fundraiser /fandrejzr/, pak si představte člověka, který se snaží etickým způsobem získat peníze na obecně prospěšnou činnost neziskových organizací, ale může pracovat i pro jiná uskupení lidí, jako obce, dokonce i pro jednotlivce realizujícího obecně prospěšný cíl.

Z programu střediska uvádím jen stěžejní informace, které mají přesah buď časový nebo inspirativní. Časový přesah má skutečnost, že letos 16. srpna oslaví 200 let od svého narození Don Bosco. Salesiánské středisko Štěpána Trochty ve spolupráci s teplickou salesiánskou farností se narozeninovému výročí Dona Bosca věnují celoročně. Já k tomu dodám jeden podnět na zamyšlení, který se týká všech současníků: vážím si toho, že jsem se narodila do doby, která mi umožní prožít nějaké „sté“ výročí. Těch „stých“ výročí je v našem životě poskromnu. A na to, jak málo uběhlo času od narození Dona Bosca, salesiánská výchova je v Teplicích opravdu znát. To, co jsem pozorovala v kostele Božského Srdce Páně, bych zjednudušeně mohla popsat jako „klidný cvrkot“. Jako město na mě Teplice zapůsobily stísněně pro svůj hlučný dopravní provoz řízený přísně krátkými intervaly semaforových světel na přechodech pro chodce, pro špínu cest a pro některé nešťastníky zpovzdálí „pro jistotu“ provázené městským strážníkem.
Ale jakmile jsem směla nakouknout do kolektivu lidí, který hrál všemi věkovými kategoriemi a doslova dýchal oschotnou pohotovostí ke službě, klidný odbiv vystřídal moje obavy.

Abych se vrátila k tématu programu – z jeho inspirativních bodů uvádím Běh Dona Bosca po schodech na věž, kde děti dostaly svíčku a tu pak mohly před kostelem zapálit a položit na zem. A samozřejmě se všichni těšili, že jich „vyběhají“ a rozsvítí 200. Od 17:50 se vždy po hodině rozezněl zvon v kostele svaté Alžběty v Šanově a v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí. I v těchto dvou kostelech totiž program připravilo a organizačně zajistilo „salesiánské středisko mládeže“ (to je sice neoficiální, zato nejrozšířenější označení střediska) ve spolupráci se salesiánskou farností.

Ve „svaté Alžbětě“ jste mohli shlédnout expozici s názvem Osobnost Jana Bosca, v „Božském Srdci Páně“ videoprojekci SSŠT a ve „svatém Janu Křtiteli“ jste se dověděli o salesiánech u nás a ve světě. Oko tam potěšila výstava liturgických rouch a oděvů.

Na konec víkendového čtení malá poznámka ke kostelu Božského Srdce Páně. Stavbě v novogotickém slohu se přezdívá „červený kostel“.

Vlasta Klekerová, redaktorka rádia Proglas