Náš příběh

Jan Bosco, italský katolický kněz, založil první místo k setkávání – oratoř svatého Františka Saleského a v ní se zaměřoval na problematické mladíky, kteří byli propuštěni z vězení apod. Přijal do ní i několik vzdělaných chlapců, aby byli ostatním příkladem. Napsal několik učebnic a založil večerní školu.

Dnes poskytují salesiáni své služby na více jak 130 místech ve světě. V Čechách je najdete ve dvanácti městech: Teplice, Praha, Pardubice, Plzeň, České Budějovice, Prostějov, Zlín, Ostrava, Havířov, Brno, Rumburk, Fryšták. Založili také nakladatelství pedagogické, psychologické a náboženské literatury PORTÁL a vyšší odbornou školu JABOK.

Do Teplic přišli salesiáni v roce 1990, starali se o farnosti a založili středisko pro mládež. V něm se setkávají děti různých zájmů, dovedností a zkušeností. Vzájemně se učí, rozvíjí se, pomáhají si. Průvodci jsou jim naši pedagogové, sociální pracovníci i dobrovolníci.

Každé dítě má právo na šťastné dětství, novou šanci, radu a pomoc v těžké situaci. Každé dítě má zažít úspěch, učit se i radovat i prohrávat, pochválit se i kriticky zhodnotit své neúspěchy. Ale hlavně hledat nové cesty k dobrému a spokojenému životu.

Největší důraz klademe na vzdělání, učení se novým dovednostem, směřování k novým cílům. Důležité jsou i vztahy, zájem o druhého, pomoc a podpora. Vzájemně se od sebe učíme dávat a brát.

Střediska jsou otevřena dětem a mladým lidem bez ohledu na rasu, národnost, vyznání, politické přesvědčení nebo příslušnost ke společensko-sociální skupině. Děti a mladí lidé ve střediscích prožívají svůj volný čas. Doučování, otevřenou hernu, hry, soutěže, sportovní, hudební i vzdělávací programy, příležitostné akce, vícedenní pobyty a tábory nabízíme ve všední dny, o víkendech i v době prázdnin.

Salesiánské středisko poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Proseticích, Plynárenská 281. Dětem a mládeži je otevřeno na sídlišti Prosetice, Rovná 277 a sídlišti Trnovany, Maršovská 1539/3. K teplickému děkanství patří: Děkanský kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí, Teplice Teplice-Šanov, kostel Sv. Alžběty Uherské, Ulice Vrchlického Teplice Trnovany, kostel Božského Srdce Páně, U Červeného kostela Modlany, kostel sv. Apolináře Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla Světec, kostel sv. Jakuba Většího Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince a kaple Panny .

Podrobnosti o historii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosco a https://cs.wikipedia.org/wiki/Salesi%C3%A1ni_Dona_Bosca