Naše středisko nominováno na Gypsy spirit

Salesiánské středisko v Teplicích postoupilo mezi užší kandidáty v kampani Gypsy spirit 2013, která oceňuje projekty podílející se na zlepšení životních podmínek Romů v České republice.

Cílem projektu je vytvořit tradici v oceňování práce pro romskou komunitu a veřejně prezentovat dobrou praxi. To může motivovat i další subjekty, aby se angažovaly v dlouhodobém řešení otázek týkajících se romské komunity. Dlouhodobým cílem projektu je zlepšení postavení romské komunity, životních podmínek romské populace a jejich plnohodnotná integrace do společnosti.

Projekt Gypsy Spirit oceňuje subjekty a osobnosti v šesti kategoriích: nezisková organizace, společnost-firma, obec-město, osobnost, média a čin roku.

Naše salesiánské středisko postoupilo mezi tři vybrané kandidáty v kategorii společnost-firma za dlouhodobou podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity. Společně s námi se mezi třemi vybranými společnostmi umístila ještě 3B sociální firma z Duchcova a Evangelická akademie.

Gypsy Spirit 2013 bude třetím ročníkem tohoto ocenění v Čechách po dvouleté přestávce. První ročník 2009 byl realizovaný ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem pod záštitou prezidenta Václava Havla. Vzhledem k tomu, že vláda ČR v tradici předávání cen Gypsy Spirit po odchodu Michaela Kocába nepokračuje, pokračuje v těchto šlépějích Otevřená společnost, o.p.s. a Nadace Michaela Kocába.

Více informací o projektu Gypsy spirit 2013 je možné najít na www.gypsyspirit.eu.