Naši andělé

Do výtvarné soutěže Namaluj svého anděla, které vyhlásilo naše středisko, se zapojili i naši předškoláci…

Společnými silami jsme v průběhu ledna vytvořili dvě dílka., která jak věříme, získají přízeň poroty. Co jsme vytvořili, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.