Naši dobrovolníci se školili v Praze

Jsme skupina dobrovolníků, pomáhající v Salesiánském středisku Štěpána Trochty, a to jak na Luně, tak v Proseticích.  Ovšem i my dobrovolníci potřebujeme čerpat nové informace a stále se učit, potřebujeme ale také oddech a tohle všechno v sobě skýtal náš víkend strávený v Praze.

Pod vedením Jany Švecové a Václava Čunka jsme se vypravili do Prahy do kobyliského sal. centra, kde jsme byli ubytováni. Nečekaly tam na nás zástupy dětí, ba naopak. Tento víkend jsme se soustředili na sebe, nikoliv na děti. 

Absolvovali jsme sérii zajímavých přednášek o výchově podle Dona Bosca a o základních pilířích jeho výchovy od salesiána Pavla Kuchaře. Během víkendu jsme také byli provedeni salesiánským střediskem, abychom viděli, jak to vypadá i v jiných centrech pro děti.

Nebylo to ale jen samé učení. Sobotní večer byl věnovaný Praze. Po shlédnutí prvních dvou třetin hokeje Česko-Švédsko, v jedné hospůdce někde mezi Karlovo náměstím a Štěpánskou, jsme se vypravili do jezuitského kláštera a přilehlého kostela sv. Ignáce, kde nás provedl Josef Čunek. Udělal nám velmi zajímavou prohlídku kostela a všech zákoutí, které běžný návštěvník nemá šanci vidět. Vzal nás i na věž kostela, kde se nám otevřel překrásný výhled na celou Prahu. 

Pokračovali jsme pěší prohlídkou noční Prahy spojenou s přátelením se s prodejci preclíků, tancem na Karlově mostě, dobíhání poslední tramvaje a konečně konverzací s ostatními spolucestujícími, které jsme navázali v tramvaji po cestě domů.

V neděli nás čekala rytmická mše v kostele sv. Terezičky. Poslední blok přednášek, vynikající oběd a poté už jen reflexe a cesta domů.

Školení bylo podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme za podporu!
 
Všichni jsme byli z víkendu nadšení a už teď se těšíme na další takový!  
 
 
Za účastníky Liduška Růžičková