Návštěva amerických studentů

Středisko v Trnovanech navštívili američtí studenti, kteří na Karlově univerzitě v Praze studují předmět „Občanská participace a sociální otázky“.

Jejich vyučující Tereza Vávrová s nimi přijela do Teplic, aby na vlastní oči viděli, jak některé sociální otázky vypadají v praxi. Teplice si vybrali jednak pro historické proměny města a jeho obyvatel, zároveň aby otevřeli téma sociálního vyloučení a postavení Romů v české společnosti. My jsme rádi prezentovali naši čtvrt století trvající sociální práci pro Teplice. A důležité bylo také setkání klientů nízkoprahového zařízení s cizinci mluvícími anglicky.

Setkání proběhlo v pátek 26. října v salesiánském středisku v Trnovanech. Po prezentaci obou poboček, jednotlivých služeb a činností následovalo seznámení s metodikou salesiánské výchovné práce, pak prohlídka budovy a představení jednotlivých aktivit.

V druhé části setkání studenti popisovali situaci v Americe. Podobná centra u nich také fungují, ale jsou více navázána na jednotlivé církve. Studenti obdivovali pomalejší životní tempo nebo městskou hromadnou dopravu a skutečnost, že děti i mladí lidé mohou cestovat po městě i v rámci ČR vlaky a autobusy samostatně už od dvanácti let. Překvapilo je, že podpora Statutárního města Teplice je mnohonásobně větší u sportovních aktivit dětí než sociální práce s mládeží a rodinami s dětmi. Jedna ze studentek upozornila na málo diverzity, tedy na nebarevnou společnost v ulicích.

Naši mládežníci se ze začátku styděli, ale za pomoci tlumočnice se nakonec rozpovídali o tom, co je do střediska přivedlo, jak jim pomáhá a jak oni sami pomáhají středisku.

Z počátečního „v Americe je všechno lepší“ se za chvíli ukázalo, že všude je chleba o dvou kůrkách, že i americký student má starosti se školou, vztahy a budoucností.