Návštěva příslušníka rodu Clary-Aldringenů

V trnovanském středisku nás navštívil Hieronymus Fürst Clary, příslušník rodu Clary-Aldringenů, kteří do r. 1945 vlastnili teplické panství.

Druhým návštěvníkem byl Dr. Franz Salm-Reifferscheidt z řádu Maltézských rytířů, který se zajímal o naši podporu romských dětí a rodin. Při prohlídce střediska oba pány zaujal náš systém doučování. Dlouho jsme se zdrželi i u tématu hudby a tance v prostorách hudebny na Luně.

Zda dojde k nějaké spolupráci, to je zatím brzy hodnotit. My nerozlišujeme děti podle etnika, jsme otevřeni všem.

Naše organizace je stabilizována. Stále potřebujeme dobrovolníky, zejména na doučování. Probíhá oprava čtyř místností v prosetickém středisku. V Trnovanech vzniká další místnost na doučování. Hledáme možnosti dlouhodobého dofinancování projektu pro předškoláky Hrajeme si a učíme (město Teplice nepodporuje děti do 6ti let). A hledáme možnosti financování auta pro podporu sociálně aktivizačních služeb. Pokud by bylo zakoupeno z projektu, je omezována možnost jeho využití (pouze pro klienty, žádný převoz materiálu či zaměstnanců mezi pobočkami atd.). Pro nás by bylo lepší získat auto jako dar, abychom ho mohli využít i pro nízkoprahové centrum a další služby. Tak uvidíme…