Nový běh animátorů pro Čechy startuje

Od října 2016 se rozbíhá další animátorský kurz, tento nese označení L. Již nyní je možné se na něj hlásit.

Kurz je určen mladým lidem ve věku 15 – 18 let, kteří se zapojují nebo se chtějí zapojovat do dění v Salesiánských střediscích mládeže, Salesiánských klubech mládeže, farnostech spravovaných Salesiány Dona Boska a dalších salesiánských dílech v Čechách (tedy ne v celé České republice, pro oblast Moravy a Slezska jsou pořádány kurzy zvlášť).

Bude probíhat od podzimu 2016 do jara 2018 a přinese možnost získat znalosti a dovednosti užitečné pro salesiánského animátora.Zároveň doufáme, že nabídne i příležitostí k vlastnímu osobnímu růstu.

V příštím školním roce se uskuteční v těchto termínech

1.víkend: 7.– 9. 10. 2016 2.víkend:2.– 4. 12. 2016

3.víkend: 3.– 5. 3. 2017 4.víkend:2.– 4. 6. 2017

Další podrobnosti včetně přihlášky si můžete stáhnout zde.