O prohlídky domu je zájem

V září jsme nabídli veřejnosti již čtvrtou prohlídku budovy a stále je o ni zájem. Některé návštěvníky vážou k domu osobní vzpomínky, jiné zajímá současný stav ruiny, kolem které často chodí.

Prohlídka domu byla i tentokrát zpestřena architektonickými zajímavostmi. Projektant přestavby Ing. arch. Jan Hanzlík vyzdvihl historickou hodnotu budovy, která vznikla v 50. letech 20. století a od počátku byla koncipována jako prosluněný prostor pro nejmenší děti.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se další naplánované prohlídky odkládají.