Odměna pro nejaktivnější děti

Hlavním cílem setkání byla odměna pro děti, které docházejí pravidelně na kroužky a aktivně se zapojují do našich akcí.

Ve čtvrtek 15. listopadu se uskutečnila odměnová akce pro nejaktivnější návštěvníky našich kroužků „Jdeme na pizzu“.

Jak v běžném životě, tak i v životě našich dětí je důležité poukázat na dobré výsledky, ohodnotit je a motivovat k rozumnému využití volného času.

Celá akce měla též podtext výchovně vzdělávací, protože si děti společně s vedoucími připomněly základy stolování a chování v restauraci.