Odyssea v Doksanech

Naši Kukujové (děti 10-13 let) tentokrát vyrazili strávit společný víkend do Doksan, aby tu poznávali starověké Řecko i své bližní.

Výprava započala 19. dubna léta Páně 2013. Kukujové se stali Odysseovými druhy na nebezpečné výpravě od Tróje na Ithaku. Cestou poznávali vlastnosti řeckých bohů a k večeru dorazili k ostrovu, kde je přivítala mocná čarodějnice Kirké, která se je snažila začarovat v prasata. Nakonec se dětem podařilo jí přemoci a dokonce se s ní i spřátelit.

V noci Kukuje čekala výprava do podsvětí za věštcem Theiresiasem, který jim dal radu, jak se dostat zpátky na Ithaku.

Ráno se dle věštcových rad vydali do země Brozaiské, avšak kvůli své zvědavosti neúspěšně.

Po obědě se opět vydali na cestu. Potom, co překonali mnohé překážky, konečně se dostali na ostrov Ithaku, ale aby opět získali království a manželku Penelopu pro Odyssea museli z pomocí bohyně Athény přemoci 6 vášnivých ženichů, kteří se o královnu a tedy i o království ucházeli.

Všechno dobře dopadlo a tak mohli oslavit své vítězství řeckou hostinou.

V neděli proběhlo setkání se sestrami premonstrátkami z Doksanského kláštera, se kterými jsme mluvili o řeholním povolání. Pak jsme s nimi i slavili mši svatou.