ONE – setkání 10 institucí na jednom projektu

Sedm salesiánských středisek mládeže a Střední katolická škola v Karlíně se rozhodly pomoct znevýhodněným dětem a mladým lidem v jejich uplatnění na trhu práce projektem ONE v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, který má dlouholeté zkušenosti s programy pro školní třídy, jim v tom byl nápomocen jako realizátor projektu s metodickým vedením.

Rozhodují inspirací a pomocí nám byl zahraniční partner. Zástupci ze Zlína, Brna-Žabovřesk, Prahy-Kobylis, Plzně, Teplic, Českých Budějovic, Ostravy, Prahy-Karlína a Fryštáku jsme se v dubnu 2012 rozjeli do Aschau am Inn u Mnichova. Cílem naší stáže bylo neobyčejné dílo Berufsbildugswek Walwinkel, které umožňuje 266 mladým lidem s různým znevýhodněním či postižením vyučit se v některém z 28 učebních oborů.

Dílo existuje již 60 let a dnes představuje velký komplex budov s učebnami, moderními dílnami a internátem. Na první pohled zaujme vlastním hotelem, kde učí hotelovým službám a supermarketem Don Bosco, kde se věnují budoucím prodavačům.  

Na základě podnětu od německého partnera jsme vytvořili 20 témat v rozsahu 1,5 – 2 hodiny, realizovaných jednou za měsíc po dobu  dvou školních let. Všechna témata byla pilotně odzkoušena ve všech střediscích mládeže, k lepšímu naplnění cílů pomohl zpětnovazební proces. Celkem jsme podpořili přes 300 dětí a mladých lidí ve 144 akcích projektu.

V průběhu záměru bylo zorganizováno 12 víkendových akcí, ve kterých byl větší prostor na zpracování vytvořených témat.

O víkendu 24.-25. 10. 2014 proběhla závěrečná konference projektu. Za účasti zástupců odborné veřejnosti byly prezentovány výsledky projektu a  představena publikace „ONE – osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce“. V publikaci je podrobně rozpracováno všech 20 témat s fotodokumentací aktivit. Jsou zde uvedeny konkrétní zkušenosti s náměty a upozornění na rizika.

Publikace a její témata jsou určeny pro všechna centra mládeže, nízkoprahové kluby mládeže a také školní kluby, které pracují s cílovou skupinou dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením a nezaměstnaností.

Publikace a pracovní listy k tématům budou k dispozici ke stažení na www.frystak.sdb.cz.

V písni ONE od skupiny U2 se zpívá: „Jeden život, ale nejsme stejní. Učíme se nést navzájem, podpírat jeden druhého.“ To je i smysl našeho projektu a naší práce pro dobro dětí a mladých lidí, zvláště těch, kteří žijí s pocitem, že na svůj život nestačí, že na něj nejsou připraveni.

František Bezděk

Dům Ignáce Stuchlého SKM