Opékání buřtů pro rodiny s dětmi

na farní zahradě

V sobotu 11. června jsme pro rodiny s dětmi uspořádali akci opékání buřtů na farní zahradě. Sešlo se 5 rodin, celkem 23 účastníků. Děti společně s rodiči soutěžily v pětiboji, např.  skákaly přes švihadlo, závodily v trakařích a pod.  Nejlepší dostaly diplomy a na všechny čekaly sladké odměny.  Počasí nám přálo a všichni si to užili.