Oslava Dne dětí

V obou střediscích byly pro děti připraveny etapové hry, každá měla jiné téma. Asistenti, kteří připravili hru na Luně, pak na faře připravovali plány na příští školní rok.

V Proseticích jsme s dětmi procestovali naši planetu skrz na skrz. Všichni měli možnost zúčastnit se cesty kolem světa. Na každém kontinentě děti čekal úkol.

V Americe hrály basketbal, v Asii stavěly šikmou věž, v Africe musely projít nebezpečným územím s nákladem na hlavě, v Antarktidě krmily lední medvídě, v Austrálii lovily ryby a v Evropě skládaly státy, tak jak patří vedle sebe. Děti si vyrobily i koalí masky a na konci hry dostaly malou sladkou odměnu a větší odměnu v podobě vodní bitvy.

V Trnovanech se přípravy chopili mládežníci, kterým říkáme asistenti. Jsou to klienti po základní škole, kteří si připravili hru pro menší děti na téma povolání. Akci plánovali od dubna pod vedením Petra Kalase a Šárky Slabé.

Dvanáct asistentů připravilo osm stanovišť, na kterých si 70 dětí vyzkoušelo dovednosti, které potřebuje ke své práci trenér fotbalu, hasič, truhlář, popelář, učitel, servírka, řidič a malíř.

Hodnocení akce asistentem Pepou Bongilajem: Chtěl bych poděkovat jak našim asistentům tak i sociálním pracovníkům, že nám dali šanci akci připravit a vyzkoušet si to. Za mě popisuji, že akce se velmi povedla a bylo to příjemné.

Ve středu (14. 6. 2017) jsme se opět sešli s našimi asistenty. Měli jsme dva úkoly – poděkovat za společnou práci, zhodnotit, jak se mám spolupracovalo a vymyslet nějaké aktivity na příští školní rok. Aby to bylo ještě příjemnější setkání, opekli jsme si na grilu něco k jídlu, zahráli společnou hru. Bylo to příjemné setkání. Bohužel jsme se nesešli všichni, ale to nevadí, příště nás bude víc J.