Oslava Dona Boska

3. 2. 2013 propukly oslavy Dona Boska. Do trnovanského kostele byla dovezena socha s ostatky.

V 9:30 se konala se slavnostní mše svatá. Celebroval ji pražský světící biskup P. Karel Herbst. O hudební doprovod se postaral sbor Collegium hortensis, jehož dirigent a vedoucí souboru Jan Zástěra pro tento účel napsal a nacvičil Proprium k Donu Boskovu. Odpoledne byl pak kostel otevřen k soukromé modlitbě, kdy lidé přicházeli k ostatkům Dona Boska prosit za svoje rodiny a děti. Od 15:00 pak bylo zpívání u Dona Boska, kam přišly děti a mladí ze střediska a farnosti, aby Donu Boskovi zazpívaly a zatančily. Pomodlili jsme se za mladé celého kraje. Jsme přesvědčeni, že se to Donu Boskovi v nebi líbilo a pro mladé severních Čech bude vyprošovat u nebeského Otce hojné dary.

 

Související fotogalerie