Oslava svátku Jana Boska

Každý rok 31. ledna si lidé na celém světě připomínají Jana Boska, zakladatele salesiánů. Teplice jeho svátek oslaví „slavnostní“ mší svatou přenášenou online ze Živého domu v neděli 31. ledna od 9 hodin.

Malý Jeník Bosco se narodil v roce 1815 v chudé italské rodině. Když se v roce 1841 stal knězem, začal pracovat mezi opuštěnou mládeží. Shromažďoval problémové chlapce, o které se nikdo nestaral. Pečoval o ně, aby neměli hlad, vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu. Měl zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele. Zemřel 31. 1. 1888. Tento den byl proto vybrán jako každoroční připomínka jeho osobnosti a života.

Slavnostní mši svatou povede salesián Petr Boštík, který před 10 lety v Teplicích jako salesián působil. Online přenos bude začínat v neděli 31. ledna v 9 hodin a naladíte si ho na facebook.com/farnostteplice. Na konci mše je připraveno malé překvapení…