Oslavy narození DB na Colle Don Bosco

Výročí narození Dona Boska vyvrcholí přímo v jeho rodišti v neděli 16. srpna 2015. Tomu bude předcházet týdenní setkání mládeže z celého světa v Turíně a na Colle Don Bosco. Zváni jsou i mladí z ČR. Do 2. února probíhá průzkum zájemců o tuto mimořádnou událost.

Základní informace

Setkání se uskuteční od 10. srpna (přjezd) do 16. srpna. Nekoliduje tedy s naší poutí na Velehrad (7. – 9. srpna 2015) a i odjezd tomu bude přizpůsoben (předpokládá se v neděli 9. srpna ve večerních hodinách). 
Pořadatelem je MGS (Movimento giovanile salesiano), počtá se s 4000 mladými lidmi ze 130 zemí.
Je určeno mladým lidem ze salesiánského prostředí ve věu 16–30 let. Sa-lesiáni se jako doprovod mohou také účastnit.
Úterý – pátek bude program v Turíně v sobotu je naplánována částečně pěší pouť na Colle Don Bosco. V neděli 16. srpna setkání vrcholí mší sv. za účasti hlavního představeného.

Poplatek na místě za ubytování, stravu a program je 150 € k tomu ještě přibydou náklady na cestu, pojištění apod. V centru naší pozornosti stojí sice ohledně oslav pouť na Velehradě a z mnoha našich míst jsme s mladými lidmi v poslední době Colle DB navšívili. Přesto můžeme tuto nabídku mladým lidem předložit. O organizaci této poutě z České republiky se stará Jára Vracovský SDB.

Více informací najdete na www.sadba.org/db200.

Nepřehlédněte průzkum zájmu do 2.2.2015

Abychom věděli, jaký je zájem, prosíme do 2. února o vyplnění průzkumu zájmu. Na základě průzkumu padne rozhodnutí o způsobu dopravy (auta, autobus…. Informace lze zaslat za jednotlivce nebo za skupinu.