Pálení čarodějnic na farní zahradě

S dětmi z obou středisek jsme pálili čarodějnice.

Akce pálení čarodějnic probíhala na faře. Byla to společná akce obou středisek – Prosetic i Trnovan. Od nás z Prosetic bylo 10 dětí a z Trnovan 11. Děti se chovaly moc dobře, poslouchaly a líbilo se jim to. Veškeré aktivity plnily rády. Stihli jsme jen jednu pohybovou hru, protože jsme měli nečekané, ale milé zpestření programu. Svoje žonglérské umění nám přišel předvést Radim Lůžek, který žongloval s míčky, hůlkami, diabolkami a dalšími věcmi. Dětem se to moc líbilo a byly nadšené. Po ukázce si to mohly také vyzkoušet. Na závěr jsme si opekli buřty, moc jsme si pochutnali. Byla to příjemná a povedená akce, i počasí nám přálo.

Lucka