Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou malému chlapci z Krupky

Získané příspěvky, které malí i větší koledníci vybrali v letošní Tříkrálové sbírce, pomáhají všude tam, kde je potřeba. Teplická oblastní Charita, která koledování Tří králů na Teplicku každoročně organizuje, se rozhodla, že část vybraných peněz věnuje také rodině malého Kryštofa Matouše z Krupky

Získané příspěvky, které malí i větší koledníci vybrali v letošní Tříkrálové sbírce, pomáhají všude tam, kde je potřeba. Teplická oblastní Charita, která koledování Tří králů na Teplicku každoročně organizuje, se rozhodla, že část vybraných peněz věnuje také rodině malého Kryštofa Matouše z Krupky. „Během dne otevřených dveří, který jsme měli při Mezinárodním dni žen v našem azylovém domě pro matky s dětmi Agapé v Krupce, jsme předali Kryštofovi Matoušovi a jeho rodičům šek na 10 000 korun. Víme, že uvedená částka zdaleka nestačí na pokrytí všech nutností, které Kryštof potřebuje, ale chceme mu pomoci alespoň tímto darem,“ řekla během předávání šeku koordinátorka Tříkrálové sbírky na Teplicku a vedoucí sociální práce v azylovém domě Agapé Karolína Jírová. Zároveň poděkovala všem dárcům, kteří většími či menšími částkami podpořili Tříkrálovou sbírku. „Organizace samotné sbírky si každý rok vyžádá spolupráci dobrovolníků a dalších organizací, které nám pomáhají. Například děti a jejich vedoucí ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích nám pomáhají každý rok. Myslím, že koledování má také velký význam pro výchovu samotných dětí, protože si mohou uvědomit, že je potřeba pomáhat ostatním, kteří jsou v nouzi,“ doplnil ředitel Oblastní charity Teplice Pavel Majerák.

Od útlého věku to malý Kryštof nemá jednoduché. Seznam lékařských diagnóz je širší. Především však Kryštofa stihla levostranná obrna a tzv. hydrocefallus, které způsobily, že i ve svém věku 7 rozhodně nemůže dělat věci, které jsou pro jeho vrstevníky naprostou samozřejmostí. I přes značné pokroky v léčbě nemůže běžně chodit ani mluvit a bez pomoci rodičů nebo odborného asistenta se jednoduše neobejde. Kryštof a jeho rodiče si nejenom ve svém složitém životě zaslouží pomoc, ale především ji nutně potřebují. „Každý rok jezdíme s Kryštofem do lázní Klimkovice u Ostravy, aby se jeho zdravotní stav co nejvíce zlepšil. Po každém léčebném pobytu vidíme velké pokroky, a tak se snažíme lázeňský pobyt pravidelně opakovat. Část lázeňských výloh nám zaplatí zdravotní pojišťovna, ale další peníze musíme doplatit. Speciální lázeňské procedury, které Kryštofovi nejvíce pomáhají, totiž pojišťovna neproplácí. Na každý pobyt v lázních, který trvá čtyři měsíce, tak musíme doplatit přibližně 60 000 korun. Proto jsme velmi rádi za každou podporu,“ říká Kryštofova maminka Lucie Matouš Rosická. Rodiče se tak musí snažit různými cestami získat peněžní podporu. Sbírají plastová víčka, která je možné nosit také do azylového domu Agapé, a pořádají různé benefiční akce.

Oblastní Charita Teplice plánuje s rodinou malého Kryštofa spolupracovat dlouhodobě, aby mu podle svých možností mohla co nejvíce pomáhat. „Kryštof žije se svými rodiči v sousedství našeho domu Agapé, a tak známe problémy, které rodina má a s čím potřebuje nejvíce pomoci. Věřte, že toho není málo,“ doplnila Karolína Jírová, která s rodinou úzce spolupracuje. To potvrzuje také Kryštofova maminka Lucie Matouš Rosická. „Dar, který jsme dnes dostali, využijeme na zaplacení lázeňského pobytu, kam pojedeme v květnu. Je toho však samozřejmě mnohem více, co Kryštof potřebuje, třeba speciální chodítko a mnoho dalších věcí,“ nastínila využití daru paní Rosická.

Oblastní charita Teplice působí v Teplicích a Krupce od roku 2001. Kromě každoroční organizace Tříkrálové sbírky poskytuje sociálně aktivizační služby, občanskou poradnu a zajištuje provoz azylového domu pro matky s dětmi a domu pro rodiny, které nemají vlastní bydlení. Oba domy jsou v majetku města Krupka, ale na základě smluvní dohody je nájem samotný zdarma. Město Krupka navíc také letos podpoří provoz Oblastní charity Teplice ze svého městského rozpočtu pro rok 2016 částkou 300 000 korun.

Rostislav Kadlec, Krupka