Pojďte během postu hledat Poklad...

…Nepotřebujete kufr ani pas. Pouze odhodlání vytrvat. Pojďte s námi vytvořit duchovní společenství spolu s našimi misionáři v Bulharsku.

Pomůžete jim nést Boží světlo chudým rodinám v Bulharsku tím, že se za ně budete 40 dní modlit a když si něco odřeknete, můžete ušetřené peníze vložit do truhly.

 

Na cestě budete potkávat i oázy: Na každou postní neděli je připravena jedna kartička, která přiblíží něco z toho, co se v Bulharsku dělá nebo představí lidi, kteří v Bulharsku působí, a zároveň poskytne námět k modlitbě.

 

Pomůckou pro hledače pokladů jsou papírové vystřihovánky ve formě dřevěných truhliček. Peníze, které ušetříte, můžete vložit do své „truhly pokladů“. Všichni poctiví hledači na neděli Zmrtvýchvstáni najdou Poklad.

Jak na to prakticky:

Truhlu vytiskněte na papír formátu A3, rozstříhejte podle návodu a složte. Bude držet i bez lepidla, ale můžete si jím pomoct tak, jak je to na modelu naznačené.

Vždy na konci týdne tu objevíte novou kartičku, na které se dozvíte něco ze života na misiích v Bulahrsku. Přečtěte si, co se na ní píše, a pomodlete se na daný úmysl. Stačí jednoduše Zdrávas Maria… nebo se sejděte s celou rodinou či s vašim společenstvím a pomodlete se spontánně přímluvné modlitby či desátek růžence. Kreativitě se (ani v modlitbě) meze nekladou :).

Během týdne se snažte odříci si něco, co nepotřebujete a ušetřené peníze vložte do truhly.