Pomoc rodinám s dětmi - souhrnně v číslech

I v letošním roce pokračujeme v našem programu Podaná ruka v podpoře rodin s dětmi. Pojďte se s námi podívat na souhrnnou statistiku za prvních pět měsíců tohoto školního roku.

Službu rodinám s dětmi zajišťovaly tři pracovnice s celkovým úvazkem 2,2: Amálie Holubová, Kateřina Mackalová a Jana Švecová.

Cílem této služby je pomoci vytvořit takové prostředí v rodině, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a které bude zdravé pro jejich další vývoj. Každá rodina má své vlastní těžkosti. Co trápí jednoho, má druhý vyřešený. Co pomáhá jednomu, u druhého nefunguje.

Trojlístek problémů, se kterými se však potýká většina našich klientských rodin, jsou dluhy, bydlení a práce. Několika rodinám jsme pomohli při hledání nového bytu či při komunikaci s bytovým družstvem. S několika klienty jsme sepisovali aktuální životopis a kontaktovali potenciální zaměstnavatele. Ohledně dluhů a exekucí se velmi osvědčuje spolupráce s naší právničkou Mgr. Gabrielou Šťastnou. U několika rodin probíhala intenzivní spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Teplicích.

Zde je výběr z dalších problémů, které jsme rodinám pomáhali toto pololetí řešit:

podpora matky při výchově

svěření do pěstounské péče a do péče 3. osoby

úprava poměrů k nezletilým (styk s rodiči, výživa a výchova

asistovaný kontakt s dcerou

určení otcovství, popření otcovství na dceru

přejmenování vnuka

pomoc se sepsáním žádosti k přeložení syna z výkonu trestu jinam

podpora a pomoc při aklimatizaci v nové rodině

přestup dítěte na jinou školu

snaha o zajištění asistentky v nultém ročníku

zajištění lékaře

Celkem jsme toto pololetí měli uzavřenou smlouvu o spolupráci se 40 rodinami, 19 z nich s námi aktivně spolupracovalo na zlepšení své situace. V osobním kontaktu jsme byli se 142 jednotlivci. Pomohli jsme jim při řešení 141 individuálních plánů = konkrétních problémů, u kterých uvítali naši pomoc.

Dobrá pomoc není možná bez síťování a spolupráce s dalšími institucemi. Jen za toto pololetí jich bylo kolem 25 (Oblastní charita, Romano jasnica, Dobrá rodina, ZŠ Plynárenská, Úřad práce, pracovní agentura Gadasová a další).

Největším problémem naší služby je naše nedostatečná kapacita. Jen za toto pololetí jsme museli odmítnout přes 20 nových žadatelů o pomoc.

OBTÍŽE DO BUDOUCNA

Současná situace v Teplicích sociálním službám nepřeje. V současné době končí svoji práci kvůli odejmutí finanční podpory Občanská poradna Teplice či nezisková organizace Romano jasnica. I naše organizace získala pro tento rok méně peněz na pomoc rodinám s dětmi. V srpnu 2015 navíc skončí projektové období Kateřiny Mackalové, která si u nás vykonávala tzv. Odbornou stáž pro mladé, dotovanou Úřadem práce. Velmi limitující jsou i nedostatečné prostory pro naše zaměstnance. Pronajmutí dalších externích prostor je z finančních hledisek momentálně bohužel nemožné, přestože poptávka po této službě velmi převyšuje naše možnosti.

Věříme nicméně, že i nadále budeme moci pomáhat, třeba i díky vaší pomoci.

Jana Švecová, vedoucí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi