Posílili jsme pomoc rodinám

Díky finanční podpoře Úřadu práce přijalo středisko novou stážistku Kateřinu Mackalovou. Posílí tým programu „Podaná ruka“, který pomáhá rodinám s dětmi. Za pět let své existence jsme v něm pomohli již desítkám rodin.

Cílem programu je pomoci zajistit, aby děti vyrůstaly ve fungující rodině a měly tak pro svůj vývoj dobré a bezpečné zázemí. Klima v rodinách je včas často ovlivněno mnoha negativními věcmi.

Nejčastějšími problémy, se kterými se rodiny potýkají, jsou dluhy a exekuce. Rodiny často své dluhy neřeší, a tak jim narůstají. Z 2000 Kč dluhu je rázem díky nákladům na soudy a exekutory 25 000 Kč. Díky výborné spolupráci s naší externí právničkou Mgr. Gabrielou Šťastnou se několikrát podařilo zastavit neoprávněnou exekuci nebo snížit exekuční náklady. Rodiny zároveň učíme, že každý dluh je třeba řešit ihned na začátku.

Častým problémem je bydlení. Romské rodiny mají díky svému etnickému původu mnohem menší šanci získat pronájem, a tak často končí na soukromých ubytovnách. Za byt 2+1 o velikost 40 m2 zde často platí i 12000 Kč měsíčně. I zde pomáháme s hledáním nového lepšího bydlení.

Rodiny nás žádají o pomoc i při výchově svých dětí. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích a Střediskem výchovné péče v Ústí nad Labem, kam rodiny s jejich dětmi doprovázíme.

Dále pomáháme například v těchto záležitostech:

doprovod na jednání do různých institucí (úředníci často používají odborný jazyk, kterému naši klienti nerozumí, naše přítomnost klienta podpoří a zajistí, že klient vše chápe)
hledání práce – sepisování životopisů, příprava na pracovní pohovor atp.
pomoc při jednání se školou – zajistit přijetí dítěte do přípravného ročníku, záškoláctví apod.
sepisování návrhů –  na rozvod, svěření dětí do péče apod. 
podání návrhu na insolvenci
pomoc s vyplněním složenek, formulářů atd.

Program „Podaná ruka“ je registrován podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách jako sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi.  V současné době pomáháme aktivně cca 30 rodinám. Řadu dalších zájemců jsme v tomto roce museli bohužel kvůli nedostatečné kapacitě odmítnout.

Jana Švecová