Pouť exalievů na Svatý Hostýn

Možná poslední pouť bývalých žáků a žákyň Dona Boska na Hostýn se uskuteční na Svatém Hostýně v sobotu 3. června 2017 při mši svaté v 11:30 hod. Mši svatou povede P. Jan Komárek SDB, k účasti jsou zváni všichni přátelé Salesiánské rodiny a díla Dona Boska.

Mariánský vrch Hostýn je úzce spojen s počátky salesiánského díla na Moravě a s příchodem salesiánů do Fryštáku. Letos slavíme 90. výročí této události. P. Ignác Stuchlý, velký ctitel poutního místa Svatý Hostýn, byl častým poutníkem k Panně Marii Svatohostýnské.

P. Jan Komárek SDB