Povídání na téma Vzpomínka na zemřelé

Motto setkání: Žijme tak, aby až zemřeme i na nás někdo s láskou vzpomínal.

Téma Dušičky je vážné a děti se chovaly velice hezky a zapojily se do všech aktivit. Akci jsme zahájili s mladšími dětmi povídáním o 2. listopadu – Památce zesnulých, pak jsme si zazpívali písničku „ Moje malé světýlko“, připravili místo, kde jsme poté zapalovali svíčky za zemřelé na které děti ze střediska vzpomínaly. Odpoledne přišly starší děti a i ony se do akce důstojně zapojily.

Marie Stará