Pozor na složenky v Salesiánském magazínu! - aktualizováno

Čeští salesiáni upozorňují na složenky, které se dostaly do posledního vydání Salesiánského magazínu (2/2013)

 

Obr. 1:  Podvodně vložená složenka
V některých číslech posledního Salesiánského magazínu se objevily složenky, kterými české salesiány nepodpoříte. (viz obr. 1). Vyzýváme proto všechny příznivce díla dona Boska v České republice, aby pečlivě zkontrolovali údaje na složence předtím, než případně odešlou svůj dar. Složenka salesiánské provincie má číslo účtu 16844021/0100 (viz obrázek 2).

Informace ohledně špatně vložené složenky

Salesiánská provincie Praha se dohodla s tiskárnou, jejíž zaměstnanci chybu zavinili, na vyřešení poškození, které vzniklo Salesiánské provincii: Tiskárna vloží správné složenky do dalšího čísla SM a na své náklady provede distribuci nového čísla Salesiánského magazínu..

Žádáme ty z vás, kteří již poslali svůj dar v dobré víře, ale použili k tomu vadnou složenku, aby písemně požádali Pojišťovnu (adresa je na ústřižku) o navrácení peněz. K písemné žádosti je ještě třeba přiložit kopii ústřižku potvrzení o poslání peněz. Právní zástupce Pojišťovny přislíbil, že po obdržení žádosti budou peníze odeslány zpět na adresu dárce. K odeslání těchto financí salesiánům poslouží správná složenka v dalším čísle Salesiánského magazínu.

Velmi se omlouváme za námi nezaviněné komplikace těm z vás, kteří nás již podpořili špatnou složenkou. Doufáme, že tato potíž nezpůsobí umenšení vaší přízně. Za jakoukoli podporu salesiánského díla ať vám Bůh štědře odplatí.

Evžen Rakovský,
ekonom Salesiánské provincie Praha

 

 Obr. 2: Správná složenka Salesiánské provincie