Prázdninový program

Vyberte si z pestré nabídky akcí na letošní prázdniny a přihlaste se ve středisku.

Zelený plakát je z Prosetic, červený z Trnovan.
Akce Farního klubu jsou už naplněny, proto plakát nezveřejňujeme.

Letos je potřeba na všechny letní akce odevzdat společně s přihláškami také aktuální Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na akci potvrzený lékařem. Posudek vám na celé léto stačí jeden a to i v případě, že během léta pojedete na více akcí. 
Těšíme se na Vás!