Jak se žije ve středisku...

Tento článek vám přináší shrnutí naší práce v prvních šesti měsících letošního roku a prázdninový program.

V roce 2018 díky naší několikaleté podpoře vystudoval mladý chlapec Shanel Fernandes z Indie. V podpoře dítěte z rozvojové země jsme se rozhodli pokračovat a se začátkem nového roku jsme adoptovali indickou dívenku Savi Shetty. Adopce na dálku je zprostředkována Arcidiecézní charitou Praha.

Obě střediska poskytovala celotýdenní doučování a širokou nabídku zájmových kroužků. Své služby nabízelo pravidelně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi. Mimo to jsme uspořádali řadu nepravidelných akcí:

V pátek 22. března v kostele sv. Alžběty v Šanově zahrála na Benefičním koncertě folkrevivalová kapela SKOK. Tradiční uskupení zpěv, kytary, basa, foukací harmonika doplní housle a klarinet. Výtěžek je určen na podporu dětí a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Tedy dětí, které se před dvaceti lety toulaly po sídlišti a teď se doučují, baví a sportují ve střediscích v Proseticích a v Trnovanech.

Na jaře jsme získali do pronájmu krásný prostor bývalého fitness. Nachází se v blízkosti střediska Prosetice a je v podstatě středně velkou tělocvičnou. Kroužek boxu tak našel nový domov. Mohla se tam přesunout i posilovna, která se doposud nacházela v objektu našich sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS). Nyní přemýšlíme o dalších možnostech jeho využití.

O jarních prázdninách se děti ze všech středisek vydaly do Raspenavy. Během celého týdne proběhlo mnoho týmových her, soutěží a výletů. Pravidelně jsme vyráželi do bílých stop na Smědavu. Celým týdnem nás doprovázela postava Bílého dne ze stejnojmenné knihy Jacka Londona. Prožívali jsme s ním jeho odvahu a cílevědomost života, ať už jako zlatokopa, nebo bohatého majitele akcií na burze. Ale také jeho pády a nalezení lásky, která ho přivedla zpět k sobě samému a do divočiny. Počasí nám přálo, celý týden jsme měli slunečno. Mělo to i své úskalí. Přes den sníh tál a přes noc zmrzl, proto bylo těžké na něm brzdit. V důsledku zledovatělé stopy se děti několikrát srazily nebo nešikovně upadly. Třikrát jsme museli volat horskou službu a dvakrát jsme s dětmi byli v nemocnici. Naštěstí se jednalo jen o naraženiny a jednou o natažené vazy. Jeden den jsme vyrazili do Liberce do IQ LANDIE a do akvaparku. Pobyt se vydařil, vytvořili jsme pěkné společenství.

Již tradiční Velikonoční cesta byla letos „putováním“ velikonočními tradicemi. V prosetickém středisku si děti mohly na různých stanovištích vyzkoušet pletení pomlázky, zdobení vajíček a pečení jidášů. Díky Radkovi Kuchařovi se pak mohly dovědět něco z poselství křesťanských Velikonoc. Kdo zrovna neměl tvůrčí náladu, mohl vybít svoji energii ve sportovních aktivitách.

Poslední den v měsíci dubnu připadl jako již každoročně Pálení čarodějnic. Den plný zábavy, her, společné opékání špekáčků proběhl na faře. Děti zde hádaly čarodějnické kvízy, malovalo se na obličej, děti se aktivně zapojovaly i do sportovních aktivit a celkově se odpoledne neslo v čarodějnickém duchu. Závěrem si všichni opekli špekáčky a společně si zazpívali známé písničky.

Den neziskovek 18. 5. byl pořádaný Centrem pro celou rodinu u šanovské Mušle. V našem stánku si děti mohly zkusit malování na obličej, vyrobit placku, vybarvit omalovánky, vyrobit škrabošku a zabubnovat si. K naší radosti se do aktivit postupně zapojilo přes 100 dětí.

V sobotu 25. 5. se jako již tradičně každým rokem konalo Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Ani Salesiánské středisko nechybělo na této akci. V zámeckém parku vyrostl u rybníka lanový park, kde si zúčastnění mohli vyzkoušet své horolezecké dovednosti v různých kategoriích obtížnosti. Nechyběl kreativní koutek, kde si děti společně s rodiči vyráběly různé dekorace. Tetování henou či třpytkami vykouzlilo úsměv na tváři nejednomu dítěti. Stanovišti prošlo více jak 200 dětí. Velkým přínosem bylo zapojení zaměstnanců, dobrovolníků, animátorů, rodinných příslušníků a přátel. Všem patří upřímné díky.

Akce ve středisku v Trnovanech

Dne 10. 1. proběhla jako už každoročně Tříkrálová sbírka. Čtyři děti společně s Katkou vybíraly na pomoc nemocným dětem, sociálně slabým dětem, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Tuto sbírku každoročně pořádá Charita ČR. Děti vyšly do ulic jako tři králové, aktivně se zapojily do sbírky, zpívaly koledy, písničky a oslovovaly kolemjdoucí. Za každý, byť i drobný peněžitý dar vřele poděkovaly. Všichni si společně uvědomily, jak záslužnou činnost dělají. Úspěch celé sbírky závisí na štědrosti a dobrotě lidí a chuti pomoci druhým. Všem, kteří přispěli, bychom rádi poděkovali. Děkujeme, že jste se společně s námi na sbírce podíleli.

Ve dnech 18. – 20. 1. se uskutečnila víkendová akce v Krupce. V sobotu účastníci vyrazili na výlet lesní krajinou do štoly Starý Martin. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací a mimo jiné děti také mohly počítat permoníky, kteří byli umístěni v prostorách štoly. Odpoledne šli všichni do bazénu, kde se děti mohly vydovádět ve vodě. Celý večer jsme zakončili povídáním o prožitém dni a společně jsme hodnotili, jak se nám celý den líbil. Jako poděkování za ubytování jsme vyrobili naší hostitelce dárečky ve formě obrázků.

Dne 24. 1. proběhla v Salesiánském středisku beseda pod názvem „Zpověď narkomana“. Jednalo se o osobní vyprávění muže, který si prošel drogovou závislostí, byl soudně trestán a nyní se potýká s dluhy a exekucemi. Naše klienty přednáška zaujala, byla pro ně přínosná i poučná.

Akce „Ukliďme Trnovany“ probíhala 29. 1. v okolí střediska na Maršovské; cílem bylo uklidit okolí střediska a ukázat okolí, že nám záleží na prostředí, ve kterém žijeme. Mohli jste nás poznat podle modrých triček s logem střediska a podle veselé nálady. Při úklidu se podařilo nasbírat sedm plných pytlů odpadků. Akce se účastnilo 15 dětí ve věku od 6 do 26 let.

Poslední lednový den se ve středisku konala přespávačka pro mladší děti. Ve středisku se sešlo 16 dětí, které se rozhodly společně oslavit jednak konec pololetí a také svátek zakladatele salesiánů, svatého Jana Boska. Během dne jsme hráli hry, povídali si, a také si trochu zasportovali. Celá přespávačka končila výborným obědem, který jsme si sami připravili.

Ve středu 6. 2. se konala znalostní soutěž „Riskuj“ pro nejstarší klienty. Účastníci ve dvojicích odpovídali na otázky z různých oblastí. Nejvíce mladí znali odpovědi na otázky týkající se sportu, nejméně z oblasti kultury. Za odměnu dostali všichni výbornou pizzu.

V pátek 15. 2. proběhla Valentinská party. Děti vyplňovaly kvíz, ve kterém se dozvěděly něco málo o původu tohoto svátku, hrály párové a skupinové soutěže, soutěžily i tvořily. Nejvíce děti bavila výroba valentinského přáníčka. Party jsme zakončili tancem.

Dne 22. 2. se uskutečnila ve středisku akce „Namaluj si písničku“ pod taktovkou Elišky a Dany. Cílem této akce bylo namalovat obrázky do soutěže. Obrázky musely být plastické, protože porota této soutěže je složena pouze z nevidomých a hodnotit budou především hmatem. Děti byly rozděleny do svou skupin, v jedné skupince se pomocí kašírování vytvářela plastická dílka z krepového papíru, ve druhé skupince se tvořilo pomocí tavné pistole. O veselé barvy a třpytky nebyla nouze.

Parkourová přespávačka se konala z pátku na sobotu 22. – 23. února s Eliškou a Šárkou. První den byla pro děti připravena stopovačka u Proboštovského rybníka, další den děti jely společně s vedoucími do bazénu v Krupce, kde si mohly zadovádět a užít vodních radovánek. Po obědě se jelo do tělocvičny v Proseticích, kde na děti čekal parkourista Pehy se svou partou. Nejprve dětem vyprávěl o svých začátcích. Pak jim vysvětlil, jak bezpečně skákat a co je pro to důležité. Nakonec všechny naučil několik základních parkourových prvků. Jsme rádi, že se s námi podělil o své zkušenosti.

Příměstský tábor v době jarních prázdnin si děti z našeho střediska užily s Eliškou a Maruškou. Protože celý týden svítilo sluníčko, mohli jsme trávit čas venku. Nejvíce se dětem líbil středeční a páteční program. Ve středu jsme navštívili Klášterec nad Ohří, kde si děti prohlédly nádherná zákoutí zámeckého parku. V kláštereckém zámku jsme shlédli výstavu porcelánu, která se dětem překvapivě líbila více, než výstava pohádek. V pátek ve středisku proběhla palačinková party, při níž si děti smažily palačinky, vyráběly ovocný salát, hrály v herně a nakonec si všichni ještě prohlédli fotografie z celého uplynulého týdne.

Cesta naší mládeže na jarní prázdniny do Ostravy začala na teplickém nádraží. V Ostravě jsme byli ubytováni v salesiánském středisku. Hned druhý den ve čtvrtek jsme se všichni vydali do televize Noe, kde nás přivítal její ředitel. Ochotně nás provedl celým areálem televizního studia. V pátek jsme se vydali do hornického muzea. Prošli jsme si hornickou šachtu a prohlídli expozici báňských záchranářů. Večer jsme se sešli s místními dětmi a hráli různé hry k vzájemnému seznámení. Sobota byla nejdůležitějším dnem pro naše fotbalisty. Odehrával se turnaj mezi osmi týmy. Umístili jsme se na třetím místě, každý dostal medaili, a jeden z nás dostal i cenu nejužitečnějšího hráče.

Masopust slavíme ve středisku každoročně, oslavy se nám proto nevyhnuly ani letos. Ze střediska na Maršovské jsme vypravili masopustní průvod přes celé Teplice až na faru, kde se naše děti setkaly s dětmi z prosetického střediska a z farního klubu. Na faře byly pro děti připravené různé soutěže, hry i občerstvení. Nebyla nouze ani o smrtku, koně a medvěda. I přes uplakané počasí se celá akce povedla.

Středisko se i letos zapojilo do projektu Dnes jím jako, tentokrát bylo cílem povědět si něco málo o životě obyvatel Angoly. Akce se zúčastnilo 13 dětí, které se během připraveného programu mohly dozvědět, kde se Angola nachází, jaká zvířata v ní žijí nebo co tamní obyvatelé pěstují. K vidění byla i autentická videa z Angoly, nespočet fotografií a nakonec ochutnávka tradičního angolského jídla připraveného z čerstvé zeleniny a kuřecího masa, zvaného caldeirada. Díky tomuto projektu děti ví, že na světě existují místa, kde lidé trpí hlady, pracují od útlého věku nebo chodí denně několik kilometrů pro vodu. Tento projekt jim ale také ukazuje, že pomáhat má smysl.

Ve středisku proběhla soutěž „Riskuj s námi“, tentokrát určená pro menší děti. Děti odpovídaly na otázky různých kategorií a celá soutěž je moc bavila. Skóre bylo velmi vyrovnané, vedoucí akce museli dokonce připravit pro čtyři týmy rozstřel. Výherní tým dostal sladkou odměnu a vak s logem střediska jako dárek.

Parta dětí ze střediska opět uklízela na konci měsíce v rámci akce „Ukliďme Trnovany“ společně s Eliškou odpadky v Trnovanech a okolí střediska samotného. I tentokrát bylo nasbíráno několik pytlů odpadků.

Díky dospívání starších klientů střediska je třeba vytvářet besedy na témata, která je zajímají a jsou pro ně aktuální. Příkladem je beseda na téma Já a moje tělo ve spolupráci s MUDr. Evou Poláčkovou. Klienti se dozvěděli mnoho užitečných informací o bezpečném sexu, těhotenství a pohlavních nemocech.

Trnovanské středisko se i letos zúčastnilo Noci s Andersenem, jejímž cílem je v dětech podpořit pozitivní vztah ke knihám a ke čtení vůbec. Nebyla nouze o mnoho zajímavých publikací, mezi nimiž nesměl chybět Ferda Mravenec, Pejsek a kočička nebo dokonce Malé káčátko. Děti mezi čtením vyplňovaly různé kvízy a křížovky, hrály soutěže nebo si vyráběly vlastní speciální knihy s ilustracemi z knih, které se během večera četly.

Dne 3. 4. 2019 byla v herně střediska pořádána beseda Mediální výcvik pro žluté ve spolupráci s Petrem Matim z organizace Člověk v tísni z Bíliny. Klienti si mohli vyzkoušet, jak fungují média, učili se rozpoznat hoax od reálné zprávy a vzájemně si také vyzkoušeli, jak takový hoax lze snadno a rychle vytvořit i šířit. Akce se zúčastnilo sedm klientů. Mnohým z nich pomohla otevřít oči a zamyslet se nad důvěryhodností zpráv šířících se napříč sociálními sítěmi.

Do divadla na pohádku se vydaly děti společně s vedoucí Eliškou. Většina zúčastněných dětí v divadle nikdy předtím nebyla a právě proto pro ně byla tato akce velkým zážitkem. Hrála se pohádka Co takhle svatba, princi? Všem zúčastněným se moc líbila.

Dne 12. 4. 2019 proběhla ve středisku návštěva amerických studentů. Ti měli příležitost setkat se s mládeží, která navštěvuje pravidelně naše středisko, prohodit společně pár slov a vzájemně porovnat život v ČR a v USA. Díky diskuzím se podařilo bořit předsudky, které mezi naší mládeží i americkými studenty panovaly.

Ve dnech 12. – 13. 4. 2019 proběhla akce „Poznej sám sebe“ ve spolupráci střediskové vedoucí Marušky a Petra Matiho (Člověk v tísni) společně s jejich klienty. V rámci programu se klienti obou organizací měli možnost seznámit a dozvědět se více o druhé organizaci. Cílem připravených aktivit bylo, aby klienti obou organizací poznali sebe sama a uvědomili si životní cíle i aktivity, které musejí pro dosažení daného cíle vykonat. S každým z nich byl vytvořen plán cesty za jejich současným snem.

V rámci akce Velikonoce pro žluté si mládež vyzkoušela tradice dnešní i ty již zapomenuté. Společně s Maruškou hledali původ tohoto svátku, barvili vajíčka a mnoho dalších zábavných aktivit typických pro tento svátek. Celá akce byla zakončena společným vyprávěním o tom, jak Velikonoce v současnosti slaví naši klienti. Zkrátka nepřišli ani ti nejmladší, pro které se Velikonoční akce konala ve středisku v Proseticích. Barvení vajec, pečení jidášů a pletení pomlázek doplnila lezecká stěna a hraní v hudebně. Radek Kuchař promluvil o naději v souvislosti s Velikonočním tajemstvím. Venku si děti zahrály miniturnaj ve florbalu a vyzkoušely si různé techniky tohoto sportu.

V pátek 26. 4. začala pro děti akce „Společně do Prahy“. V rámci této víkendové akce děti navštívily Aquacentrum v Teplicích. Po odpoledni plných vodních her a zábavy jsme se všichni přesunuli do střediska v Proseticích, kde jsme uvařili společnou večeři. Následující den proběhla návštěva Zemědělského muzea.

Dne Země se nesl v duchu ekologie, děti se zabývaly tématem tříděného odpadu. Formou hry si společně s vedoucí Káťou vyzkoušely rozpoznávat různé tříděné materiály, pozorovaly rostliny pod mikroskopem a probíraly zajímavosti ze světa přírody. Děti si také mohly zasadit a poté odnést domů vlastní rostlinku.

Ve dnech 17. – 19. 5. klienti ze salesiánského střediska vyjeli společně s Petrem a Katkou do Klášterecké Jeseně na pracovní víkendovku. Smyslem této víkendové akce bylo pomoci s úklidem zahrady a postarání se o běžné věci spojené s chodem domu, kam klienti jezdí též na víkendové pobyty. Všichni se zapojili do zadaných prací, společně tak mohli prožít chvíle při práci, ale i jiných aktivitách, jako byl například výšlap na místní hrad, večerní procházka spojená se stezkou odvahy. Nechybělo promítání filmu, povídání si na různá témata, společně se vařilo. Zcela určitě to nebyla naše poslední akce tohoto typu. Klienti se zapojili do všech aktivit a z pobytu si odvezli příjemné zážitky. Děkujeme všem zúčastněným a brzy opět na společné akci v tomto duchu!

V pátek 31. 5. se u nás konala akce pro všechny děti Palačinková party pod vedením Elišky a Marušky. Děti tak společně se zaměstnanci oslavily Den dětí. Odlévaly se duhové palačinky všemožných barev, děti si mohly vybrat z několika druhů ovoce. Každý si mohl svou palačinku nazdobit dle chuti. Za doprovodu hudby, her a veselí si společně všichni poseděli a vychutnali si výborné palačinky.

V pátek 14. 6. jsme se s dětmi sešli ve středisku, abychom společně strávili odpoledne v Aquacentru v Teplicích. Tato aktivita byla pro mladší děti, které navštěvují salesiánské středisko jako odměna za navštěvování kroužku doučování. Zcela určitě návštěvu zopakujeme, moc se nám tu líbilo.

Akce ve středisku v Proseticích

Na začátku nového roku jsme si společně s dětmi a jejich rodiči užili rozloučení s rokem starým. V silvestrovské zábavě nechyběl tanec ani soutěže. Občerstvení za malý příspěvek jsme věnovali na studium naší „adoptované“ holčičky Savi z Indie. Konec obstaral parádní ohňostroj odpálený Pavlem a Jirkou ze střechy přilehlé budovy. Více než 80 účastníkům se akce opravdu líbila.

Vzpomínka na Jendu

Jedno tradiční slůvko (rozhovor s dětmi na určité téma) jsme věnovali nedávno zemřelému salesiánovi Jendovi Hurníkovi. Vytvořili jsme pietní místo s velkou barevnou fotkou, kde mohly děti Jendovi zapálit svíčku a napsat přání nebo poděkování do kondolenčního sešitu. Společně jsme vzpomínali, čím nás Jenda obohatil. Některé děti zaujala Jendova trpělivost, jiné připomněly, co všechno s ním vyráběly v kroužku Dílny. Některé mají doma na něj památku – výrobek, který si mohly odnést domů. Jendo, díky! Chybí nám tvůj úsměv i tvůj kroužek.

Ne každý ví, co si představit pod slovem přespávačka. Je to akce s programem, na které se s dětmi přespí jednu nebo dvě noci na středisku. Námětem „Záchranářské přespávačky„ bylo poskytování první pomoci k záchraně života a ošetření zraněných. Protože má Pája za sebou zdravotní maskérský kurz, byla zranění téměř jako opravdová. Jedenáct účastníků vidělo, jak se dá takové zranění „vyrobit“, neboli namaskovat.

Salesiánské hnutí mládeže (SHM) pořádá pro mladé sérii florbalových turnajů pro různé věkové kategorie, zvlášť v Čechách a zvlášť na Moravě. Nejlepší týmy z obou částí republiky se pak účastní velkého finále. My vyjeli do Prahy-Uhříněvsi hlavně sbírat zkušenosti. Podobně jako při minulé účasti jsme všechna tři utkání ve skupině prohráli, aniž bychom vstřelili branku. V boji o celkové umístění se to ale zlomilo. Oba zápasy jsme vyhráli s nulou vzadu a skončili na 5. místě ze sedmi týmů. Především vstřelení první branky jsme mohutně oslavovali. Potěšeni úspěchem jsme se vraceli do Teplic. Cestou jsme se zastavili v centru Prahy, abychom se podívali na Karlův most a na jídlo v „Mekáči“. Protože nás ještě čekal společný večer a přespání na středisku, Áďa nám upekla k večeři výbornou pizzu. Před spaním jsme se podívali na horor z církevního prostředí a někteří odvážlivci se nebáli vydat na stezku odvahy do nedalekého lesoparku.

Přespávačky kroužku Box se zúčastnili mladí jak z Prosetic, tak ze spřáteleného boxerského klubu z Chlumce. Obě skupiny mívají tréninky společné a také se společně účastní soutěží. Účastníci navštívili plavecký bazén, hráli společenské hry a povídali si dlouho do noci. Zkrátka bylo jim spolu dobře i bez boxu. Škoda, že několikaletá spolupráce s boxerským klubem z Chlumce z osobních důvodů končí.

Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na zakladatele salesiánů Dona Boska u příležitosti jeho svátku. Nejprve se děti mohly setkat s dalším salesiánem, Michaelem Martinkem, který jim něco pověděl o „českém Donu Boskovi“, P. Ignáci Stuchlém. Následovalo promítání filmu o životě Dona Boska. Ještě větší úspěch měl živý Don Bosco, který přítomné pozdravil a v dobovém oblečení rozdával sladkosti.

Skupinka odvážných dětí vyrazila s vedoucími lyžovat do nedalekých Krušných hor. Odvážných proto, že některé stály na běžkách poprvé v životě. Ale klobouk dolů, zvládly to! Pro některé to byla dobrá průprava na 6denní prázdninový pobyt spojený s lyžováním na běžkách. Děvčata zažila doslova dámskou jízdu pod vedením Ádi. A na čem ujížděly? Především na tom, co mají holky rády – líčení, povídání o tom, co se ke komu hodí, a zkoušení různých účesů. V souvislosti s líčením se dověděly, že každá holka je krásná a že někdy „méně znamená více“. Také proběhla diskuze na téma lhaní. Akce, která oživila vzpomínky na zaniklý dívčí klub, se povedla i proto, že byl o ni dopředu zájem.

Zapojili jsme se do celostátní akce Noc s Andersenem, která vznikla na půdě knihovny v Uherském Hradišti v roce 2000. Akce chce přispět k většímu zájmu dětí o četbu knih rozvíjející jejich fantazii. Zároveň se chce aktivně postavit jiným médiím, která naplňují volný čas dětí. Večer jsme s dětmi z prosetického střediska a farního klubu četli Andersenovy pohádky a pak na jejich motivy děti hrály divadlo. Další den jsme využili pěkného počasí a hráli jsme venku různé hry.

Víkendovka Bezpečnost na internetu vycházela z poznatků z kurzu o šikaně na internetu, tzv. kyberšikaně, a dětem, které se každodenně pohybují na sociálních sítích, poukázat na rizika s tím spojená. Zároveň jsme jim chtěli poradit, jak se na internetu a sociálních sítích chovat zodpovědně a do jisté míry bezpečně. Děti měly o téma, které se jich bezprostředně dotýká, živý zájem.

Mezinárodní den Romů se připomíná každoročně 8. dubna. Ve středisku jsme uspořádali kulatý stůl o problematice nejen romských dětí ve městě. Pozvání přijal náměstek primátora Jiří Štábl, Mgr. Růžičková z pedagogicko-psychologické poradny a ředitelka ZŠ Plynárenská Mgr. Prokůpková. Dále byl pozván romský hoch, který u nás využívá program Stipendia, a otec rodiny, která využívá sociálně aktivizačních služby (SAS). Příští kulatý stůl uspořádají naši kolegové v Trnovanech.

Velikonoční turnaj ve florbalu probíhal opět v Praze-Uhříněvsi. Cílem byla především motivace dětí k tréninkům, dále poměření sil s vrstevníky a stmelení kolektivu. Nejvíce si děti užily vzájemný zápas o celkové umístění, který byl vyrovnaný a napínavý až do konce. Celkově jsme obsadili předposlední a poslední místo. Hráči se rádi zúčastní dalšího turnaje.

Oslavili jsme Den Země dvoudenní akcí pro děti spojenou s poznáváním přírody. V pátek 19. 4. jsme se sešli na středisku, abychom prožili společný večer. Během něj jsme zaseli do truhlíků bylinky. Děti časem uvidí s trochou péče výsledky životodárné síly, která je v semíncích ukryta. Bylinky se pak budou používat na kroužcích vaření. Ještě jsme si ke spokojenosti všech stačili zahrát deskové hry. V sobotu jsme vyrazili autobusem do Prahy. Čekala nás tam především prohlídka ZOO s předem domluveným výkladem. Byl velmi zajímavý, děti se mnoho dověděly a na mnohé se ptaly. Akce se jim moc líbila a nám se podařilo uskutečnit další aktivitu do projektu Šablony II. Jeho cílem je rozvoj v oblastech určených jako prioritní pro rozvoj a směřování organizace, např. vzdělávání účastníků.

S jednodenním předstihem jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí. Pozvali jsme děti i jejich rodiče. Soutěže i s drobnými odměnami proběhly podle plánu. Děti si čas zábavy užily a my jsme byli vděční za vzácné setkání s rodiči.

Akce Farního klubu

Podobně jako v Proseticích jsme s dětmi uspořádali silvestrovsko-novoroční oslavu. Posunuli jsme hodiny, připravili pohoštění, zahráli hry a nakonec si o půlnoci přiťukli dětským „šampáněm“. Moc se nám to putování zpět v čase líbilo.

V únoru jsme uspořádali oslavu sv. Valentina. Stále populárnější svátek tohoto světce nás inspiroval, abychom dětem zprostředkovali životní příběh sv. Valentina. Pak jsme pekli valentinské perníčky (nejedná se o žádný prastarý zvyk, ale třeba se jím jednou stane) a hrály se soutěžní hry. Vítězové byli náležitě odměněni.

Letos se na faře odehrála převážná část Masopustu. Děti v maskách na faru dorazily spolu s vedoucími. Tam si za doprovodu kytary zazpívaly lidové písničky a zatancovaly s papírovým medvědem. Také se něco se dověděly o významu masopustu a dostaly muffiny s čajem.  Odcházely spokojené.

Děti z Farního klubu se zúčastnily divadelního představení v Galerii, pohádky O Koblížkovi. Jako odměnu za pololetní snažení si děti nejlépe umístěné v bodování užily bowling.

Pracovníci Farního klubu uspořádali 14. 5. oslavu Svátku matek. Kromě dětí se jí zúčastnily také některé maminky. Děti si pro ně připravily přáníčka a drobné dárky. Pak jim popřály a měly radost, že mohly udělat radost. Všichni si pak společně zazpívali a občerstvili se. Protože se akce vydařila, opět ji příští rok uskutečníme.

Ve čtvrtek 30. 5. proběhla oslava Mezinárodního dne dětí s návštěvou akvaparku. Při střídání tolika vodních atrakcí ubíhá čas neuvěřitelně rychle. Tak zas příště a nejlépe na delší dobu!

Protože se přiblížil závěr školního roku, doučovalo se na faře více než kdy jindy. V tento čas ale také probíhají odměnové akce za celoroční snažení dětí. Uspořádali jsme návštěvu kina, koupání, florbalový turnaj, tvořivý den, táborák a závěrečnou diskotéku.

Letní prázdniny 2019

1.-3.7.Aquacentrum Teplice, Zoo Praha, výtvarné aktivity
3.-4.7.Bruslení a plavecká 
8.-15.7.Letní tábor „Cesta kolem světa“, Sloup v Čechách
10.-13.7.Sjíždění Vltavy, fotbal v Českých Budějovicích
15.-19.7.I. Léto v sídlišti
22.-26.7.Středisko Trnovany otevřeno od 15 do 18 hodin
23.-24.7.Přespávačka ve středisku Prosetice
26.-27.7.Diskgolf a Archeoskanzen Březno
29.-30.7.Výlet na kolech
29.7.-2.8.  II. Léto v sídlišti
1.-2.8.Výlet do Děčína
5.-8.8.Pobyt na lesní chatě
5.-9.8.Středisko Trnovany otevřeno od 15 do 18 hodin
12.-16.8.III. Léto v sídlišti Trnovany a doučování v Proseticích
13.-14.8.Přespávačka ve středisku Prosetice
26.-31.8.Středisko Trnovany otevřeno od 15 do 18 hodin
31.8.Florbal

Obrazem letní tábor „Cesta kolem světa“, Sloup v Čechách: