Předškolák a Motýlek - naše předškolní kluby pro děti v Proseticích a na Luně přijímají přihlášky

Předškolák a Motýlek, to jsou názvy klubů pro předškolní děti v teplických Trnovanech a Proseticích, kde se na vstup do základní školy připravují děti, které školku nikdy nenavštěvovaly. Oba kluby provozuje v rámci projektu „Hrajeme si a učíme“ Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže. Od nového školního roku bude činnost obou předškolních klubů úspěšně pokračovat a středisko přijímá nové přihlášky. Rodiče dětí tak stále mohou přihlásit své děti do předškolního vzdělávání jak ve středisku v Proseticích, tak v Trnovanech. Program je zaměřen na děti ze sociálně znevýhodněných rodin a lokalit.

Do klubů chodí děti, které neznají tvary, mají velmi chudou slovní zásobu a pravidelný řád ve škole je pro ně nový. Školní program od 1. třídy nestíhají a některé děti díky tomu přestupují brzy na základní školu praktickou. Řešením je nízkoprahové předškolní vzdělávání, o které se Salesiánské středisko Štěpána Trochty snaží již několik let.  Cílem projektu je zvýšit připravenost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na povinnou školní docházku a zvýšit a podpořit kompetence rodičů při plnění školních povinností.

Své letité zkušenosti popisuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu: „Důvody, proč maminky neposílají své děti do školky, jsou různé, např. nedostatek financí rodiny, přeplněné mateřské školy nebo často také nezájem rodičů o předškolní výchovu svých dětí, protože to nepovažují za důležité“.

Terénní pracovnice navazují kontakt s rodinami přímo v domácnostech, snaží se je motivovat k tomu, aby dítě posílaly do předškolního klubu. „Středisko má i zkušené romské terénní pracovnice a to pomáhá. Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity pro rok 2014 a díky podpoře Nadace Karla Janečka se nám podařilo rozšířit předškolní klub na tři dopoledne v týdnu, což se pozitivně projevilo na obsahu a kvalitě vzdělávání. Od nastávajícího nového školního roku budou oba naše předškolní kluby úspěšně pokračovat ve své činnosti,“ říká ředitelka Salesiánského střediska Vendulka Drobná.

A jak vypadá praktická činnost Salesiánského střediska při realizaci tohoto projektu? Kromě výchovně vzdělávacího procesu v samotném středisku děti dostávají 1x týdně úkol na doma. Tím se do činnosti zapojují také rodiče. „Snažíme se děti motivovat také tím, že za pravidelnou docházku a plnění domácích úkolů dostávají malou odměnu“, doplňuje Dana Machová, vedoucí předškolního klubu a celého projektu.

Všichni spolupracovníci na projektu věří, že se jim podaří všechny děti řádně připravit na povinnou školní docházku. To je cílem nás i celého projektu.

R.K.