Přespávačka farní mládeže

Zorganizovat společně akci není žádná legrace. Přesvědčili se o tom i naši Kukujové o víkendu 20. – 21. 6. 2014. Výsledkem byly dva společné dny v Casa Don Rua v Krupce.

„Jestli chcete nějakou víkendovku v červnu,“ zaznělo z úst vedoucích někdy v dubnu, „tak si ji zorganizujte.“ Příprava byla více než náročná.  Nakonec se však podařilo odjet společně do Krupky u Teplic. A program? Posuďte sami:

výroba dorozumívacího zařízení a předávání zašifrované zprávy
bojovka s pašeráky a únos dostavníku
karetní souboj o muly, osly a koně
hra na infekci v setmělém domě
noční únos třech členů naší skupiny
strategicko-bojová hra na hradě s výhledem na hezkou svatbu
cukrárna

Akci jsme zakončili závěrečným posezením na faře, které snad pomohlo utišit rozvířené emoce vzniklé náročnou snahou o spolupráci.  

Za tým vedoucích děkujeme: 

Pavlovi, Martinovi a Klárce za velmi náročnou snahu vše zorganizovat.
Dominikovi za podporu při přípravě akce.
Kátě za vedení kuchyně a Viki za pomoc v kuchyni.
Rozce a Kájině za pohodu a nekonfliktnost.
Markovi a Adamovi za snahu o trpělivost.
Gábině za azyl v jejím domě Casa Don Rua.
Všem za jejich otevřenost a ochotu při závěrečné reflexi!

Těšíme se na další společné dny na letní chaloupce v Osečné!

Jana Švecová