Přihlašování do programu "Dnes jím jako Konžan" je stále možné!

Vzhledem k vysokému zájmu škol o zapojení do programu „Dnes jím jako Konžan“ se SADBA začátkem března 2015 rozhodla prodloužit možnost registrace. Nyní se všechny ZŠ, SŠ i VOŠ působící na území ČR mohou do projektu zapojit i během měsíce března 2015.

Do programu „Dnes jím jako Konžan“ je již přihlášeno 198 tříd. To je o 159 zapojených tříd více než v loňském roce, kdy byl program zaměřen na Indii a byl poprvé uveden na školy. Vzhledem k současnému obrovskému zájmu škol je umožněna registrace i dalším školám, a to během celého měsíce března, s tím, že program v tomto měsíci třídy zrealizují.

Prostřednictvím programu „Dnes jím jako Konžan“ se žáci a studenti škol dozvědí více o rozvojové problematice v DR Kongo a v rámci své hodiny zakusí, jak se dětem na tomto místě žije. Učitelé pro své „svěřence“ využijí výukové materiály, které jsou dostupné na stránkách www.dnesjimjako.cz a zrealizují pro ně nejen naučnou a výchovnou hodinu, ale též hodinu zábavnou. Z webových stránek „Dnes jím jako“ si učitel může stáhnout i recept na konžské jídlo a společně si s žáky tuto exotickou pochutinu uvařit. Cílem programu je zejména vzbudit zájem o rozvojovou problematiku, vzdělat v této oblasti české školství a pomoci středisku Bakanja zabývajícím se dětmi z ulice v DR Kongo.