Přijetí do noviciátu

V předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie 14. srpna 2013 se v salesiánském noviciátu v Popradě-Velké konala milá slavnost. Čtyři mladí muži – 2 Slováci a 2 Češi – Patrik Mižák, Miroslav Podstavek, Filip Mareš a Vlastimil Vajďák byli přijati do noviciátu a začali roční salesiánskou formaci.

Slovenský provinciál Karel Maník přivítal nové novice a představil jim komunitu a magistra noviců, který je bude celý rok duchovně doprovázet a uvádět do duchovní a salesiánského života. Symbolickým gestem vložení rukou do rukou otce magistra vyjádřili novici touhu a otevřenost nechat se doprovázet.

Na slavnosti byl přítomen i don Marek Chrzan, generální rádce salesiánů a zodpovědný za region Evropa-Sever.

Novici tímto způsobem začali už 24. ročník noviciátu, který běží nepřerušeně od svého ustanovení v roce 1990. Během těchto let jím prošlo téměř 260 mladých mužů.