Prosinec v Trnovanech

mikulášská diskotéka, vánoční besídkaJako přípravu na adventní čas předznamenávající příchod vánoc do našich rodin a společenství jsme v Salesiánském středisku v Proseticích pojali výrobu tradičních adventních věnců. Na jejich přípravě se podíleli naše mladší děti, které se ve valné většině poprvé v životě měly možnost pracovat s převážně přírodními materiály nutnými pro jejich zhotovení a pak také s postupy nutnými pro kompletaci věnců, jako bylo ku příkladu pájení jednotlivých komponentů ke korpusu z větví.
Díky zapojení P.Jana Hurníka, který zabezpečil nezbytné části větví a vlastní činností děti, které krájely ovoce připravované pro sušení, vystřihovaly a zdobily hvězdičky, jsme vyrobili a do kostelů, případně pro další zájemce, zejména z řad Vás, farníků rozvezli celkem 18 věnců. Z reakcí všech zákazníků, včetně ohlasu věřících vyplvá, že vyrobené věnce byly přijaty s povděkem a přinesly spolu s blížícími se vánočními svátky do našich společenství radost.
Dne 4.prosince se v prostorech Salesiánského střediska v Trnovanech uskutečnila tradiční Mikulášská besídka, tentokráte pojata ve dvojím provedení, a to dílem pro naše mladší děti spolu s jejich rodiči (do 14 let) a poté i pro ty starší, řekněme mladé návštěvníky pobočky našeho střediska v Teplicích-Trnovanech. Díky aktivnímu zapojení se našich spolupracovníků, kteří v převlecích vystoupili jako ony v tento věhlasný den městy a obydlími procházející postavy Mikuláše a čerta. Přítomné děti ve snaze získat odměnu v podobě připravených balíčků s perníčky a jablky předvedli svá nacvičená či improvizovaná vystoupení v podobě písničky, básničky, říkanky, scénky, anebo taneční krace ve stylu „break dance“. Balíček věnovaný dětem, i to byla odměna za radosti, které se nám díky úsilí, které spolu s rodiči vynakládáme na jejich výchovu a vzdělávání dostává.
V závěru byli vyhodnocené ty děti, které prokazují dlouhodobou snahu o účast na celé pestré škále aktivit a činností nabízených naším střediskem, a toto úsilí je „odměňováno“ přidělováním určitého počtu bodů dle aktivity a zapojení dítěte. Děti, kteří takto získaly nejvyššího počtu bodů, byly odměnění sladkou odměnou a bonifikací v podobě možností zahrát si nejlákavější hry našeho střediska. Všichni přítomní měli možnost zahrát si připravené hry a v závěru zatančit si na reprodukovanou hudbu.

Třetí adventní sobotu jsme do střediska v Trnovanech pozvali všechny zájemce z řad menších dětí a jejich rodičů, a to k přípravě vánočních ozdob, přání a zejména pak k pečení vánočních perníčků určených pro vánoční besídku, symbolicky uzavírající z ohledu naší práce s dětmi celoroční aktivity v Salesiánském středisku v Trnovanech. Od půl desáté dopoledne příchozí děti pracovaly ve dvou skupinkách, jedny se věnovaly rukodělným činnostem, při kterých vytvářely ozdoby z přinesených surovin, mezi které patřilo povětšinou jablko nebo pomeranč, a jak si i my pamatujeme na svá školní léta, tak i naše děti za pomocí hřebíčku, špejlí, papíru a dalších ozdob vyráběly nejrůznější výtvory sloužící jako dárky pro jejich maminky a blízké. Druhá skupinka pak trávila čas při pečení a zdobení vánočních perníčků v naší kuchyňce. Pracovali jsme s celkem deseti dětmi, které tak při plném zapojení se do připravených aktivit získaly příležitost nejen ke smysluplnému strávení sobotního poledne, ale i příležitost naučit se novým dovednostem, které jim zcela jistě přijdou kdykoli v budoucnu vhod.

Vánoční besídku uspořádanou v Salesiánském středisku v Teplicích-Trnovanech jsme koncipovali se záměrem pojmout ji v tradičním stylu a duchu. Aktivní roli při přípravě a vlastním moderování besídky převzal P.Václava Čunek a naši spolupracovníci, kteří besídku připravili jako skládanku tvořenou povídáním si o symbolice vánočních svátků na straně jedné a jako interaktivní soutěže s účastí našich návštěvníků v obou hlavních věkových skupinách na straně druhé, a to vždy s připomenutím si poselství, které si od nepaměti s vánocemi jako svátky naděje a radosti připomínáme. Tak ku příkladu děti měly za úkol řešit kvízy, z drahokamů sestavovat a vyjadřovat všeobecně uznávané, přijímané symboly a vzory odrážející a připomínající hodnoty a tradice vánočních svátků. V programu nechyběl ani zpěv nejznámějších koled za doprovodu kytary. Odpolední a podvečerní čas v zázemí střediska ve společenství nás všech, u stromečku a drobnými dárečky strávilo celkem 50 dětí.