První školení našich dobrovolníků

Trávit čas s dětmi, které přichází do našeho střediska, je často velmi náročné. Jejich rodinné zázemí je problematické. Jsou ohroženi chudobou, materiální i duchovní. Nad způsoby, jak předcházet jejich sociálnímu vyloučení, se zamýšleli naši dobrovolníci o víkendu 1. – 3.  listopadu 2013. První společné školení tento školní rok proběhlo na faře v Peruci.

Tématu „práce s rizikovou mládeží“ se výborně a profesionálně zhostil Jan Vališ, vedoucí nízkoprahového klubu pro mládež v Praze-Kobylisích. „Dobrovolníci jsou v podobných klubech velmi potřební,“ ocenil práci všech účastníků školení, „mimo jiné pomáhají vytvářet v klubu příjemnou atmosféru, díky které se tu všichni budou cítit přijímáni.“

Sobotní odpoledne bylo věnováno zážitkové hře a nácviku efektivních dovedností při komunikaci s dětmi. Večer zakončila připomínka slavnosti „dušiček“ a poněkud drsný film „Zkažená mládež“.  

Všem dobrovolníkům patří velký dík za jejich otevřenost a ochotu zapojit se – nejen do tohoto víkendu, ale především do práce s dětmi, které k nám dochází.  

Více o dobrovolnících působících v salesiánském středisku si můžete přečíst zde.

Jana Švecová, koordinátorka dobrovolníků