Radost nemocným v nemocnici

Adventní doma je příležitostí, jak dělat všem lidem radost. Zvláště pak těm, kteří jsou nemocní a nemohou být se svými blízkými. Proto jsme se rozhodli zpestřit pobyt pacientům v nemocnici.

V úterý odpoledne jsme s dětmi z našeho pěveckého kroužku šli zazpívat několik vánočních koled do teplické nemocnice. Zpívali jsme v prostorách chodby dvou oddělení, kam si nás přišli vyposlechnout chodící pacienti. Ti, kteří zůstali ležet na pokojích nás přesto slyšeli díky otevřením dveřím. Z našich několika vánočních písní měli opravdu radost a celou chodbou se naše koledy krásně nesly. Přejeme všem rychlé uzdravení a krásné vánoční svátky!