Rozloučení s P. Josefem Daňkem

17. prosince jsme prožili loučení naplněné nadějí, že se jednou všichni setkáme s naším otcem Josefem v nebi.

Společná slavnost, jak jsme toto loučení vnímali, začala modlitbou růžence. Během ní se zaplnily všechny připravené prostory jak v kostele, tak i v sále pod ním. I tam bylo možné sledovat vše, co se  v kostele odehrávalo díky audio vizuálnímu přenosu. Mši svatou vedl náš salesiánský biskup Karel Herbst. Po začátku jsme shlédli prezentaci fotek ze života otce Josefa.  Během promluvy připomněl provinciál Petr Vaculík laskavost a dobrotu, která pro otce Josefa byla příznačná. Po mši svaté následovalo rozloučení na ústředním hřbitově a pak  občerstvení v sále pod kostelem.

Díky všem, kteří se zapojili do přípravy i průběhu této slavnosti. 

                                                                                                            P. Radek Gottwald

Fotogalerie